עלייה משמעותית במספר התיירים בישראל ב-2017

בלינות התיירים נרשמה עלייה של 26% ומספר לינות התיירים היה 4.3 מיליון ושל לינות הישראלים 4.7 מיליון

מלון (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

בחמשת החודשים הראשונים של 2017 נרשמו 9.0 מיליון לינות במלונות התיירות בארץ – עלייה של 10%, כך עולה מנתונים שמפרסמת היום (רביעי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בלינות התיירים נרשמה עלייה של 26% ומספר לינות התיירים היה 4.3 מיליון ושל לינות הישראלים 4.7 מיליון. לינות התיירים היוו 48% מסך כל הלינות לעומת 42% אשתקד.

תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-63% לעומת 59% בין החודשים ינואר ומאי בשנת 2016.

רמה השנתית של מספר לינות התיירים מנוכי העונתיות שחושבה על סמך שלושת החודשים האחרונים (מרס -מאי) הייתה 10.3 מיליון לינות לעומת 10.2 מיליון בשלושת החודשים הקודמים.

מנתוני המגמה של לינות התיירים עולה כי בחישוב לפי שלושת החודשים האחרונים (מרס – מאי 2017) נרשמה עלייה שנתית של 5%. מנתוני המגמה של לינות ישראלים עולה כי בחישוב לפי שלושת החודשים האחרונים (מרס – מאי 2017) נרשמה עלייה  שנתית של 2%.