עלייה קלה בביקוש לדירות חדשות

ב-12 החודשים האחרונים כ-28% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוז המרכז, כ-17% בכל אחד ממחוזות הצפון ותל-אביב, כ-15% במחוז הדרום, כ-12% במחוז חיפה וכ-8% בלבד במחוז ירושלים

פרוייקט מגורים בבנייה (צילום אילוסטרציה: משה מילנר, לע"מ)

בשלושת החודשים האחרונים פברואר-אפריל 2018 עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) על כ-8,440 יחידות, מתוכן כ-57% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה, כ-43%, דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן (לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד).

בכמות המבוקשת של הדירות החדשות נרשמה ירידה של 8.4% לעומת שלושת החודשים הקודמים (נובמבר 2017 – ינואר 2018). לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, עלייה של 0.7%.

ב-12 החודשים האחרונים (מאי 2017- אפריל 2018) כ-28% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות שנמכרו ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) היו במחוז המרכז, כ-17% בכל אחד ממחוזות הצפון ותל-אביב, כ-15% במחוז הדרום, כ-12% במחוז חיפה וכ-8% בלבד במחוז ירושלים.