עלייה של 9% בלינות התיירים בישראל

בלינות התיירים בחצי השנה החולפת נרשמה עלייה של 27% (6.1 מיליון). באותה תקיפה נרשמו נרשמו 7.4 מיליון לינות ישראלים.

מלון (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

מתחילת השנה ועד חד יולי, חלה עלייה של 9% בסך הלינות במלונות התיירות בארץ – 13.5 מיליון לינות ביחס לשנה שעברה, כך מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בלינות התיירים נרשמה עלייה של 27% (6.1 מיליון), 45% מסך כל הלינות (39% אשתקד). באותה תקיפה נרשמו נרשמו 7.4 מיליון לינות ישראלים.

תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-65% לעומת 61% בינואר-יולי 2016. תפוסת החדרים במחוז ירושלים עלתה ל-64% לעומת 51% אשתקד ובמחוז תל אביב הגיעה ל-71% (68% אשתקד).

ראוי לציין שהרמה הרמה השנתית של מספר לינות התיירים מנוכי העונתיות שחושבה על סמך שלושת החודשים האחרונים (מאי-יולי) היתה 10.7 מיליון לינות.

מנתוני המגמה של לינות התיירים עולה כי בחישוב לפי שלושת החודשים האחרונים (מאי-יולי 2017) נרשמה עלייה שנתית של 10%. עוד עולה כי דווקא בלינות הישראלים נרשמת ירידה שנתית של 7%.