167 מיליון שקלים שולמו לעצמאים זכאי מענק עבודה

רשות המסים "יישרה קו" ושילמה כ-167 מיליון שקלים לעצמאים הזכאים למענק עבודה. כספי המענק שולמו ללא ניכוי של 25%

מחביאים את הצ'קים? (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

רשות המסים הפקידה בסוף השבוע האחרון כ-167 מיליון שקלים בחשבונות הבנק של כ-43,500 עצמאים, הזכאים למענק עבודה ושקיימות להם יתרות מענק שלא קוזזו לשנות המס 2012–2015.

כספי המענק שולמו במלואם ללא ניכוי בשיעור של 25%.

העברה זו של כספי המענק מיישמת את הוראת המעבר שנקבעה לקראת המצב החוקי החדש בנוגע לעצמאים.

טרם תיקון החקיקה, שבוצע במרץ 2016 בנוגע לעצמאים, הם קיבלו את המענק כזיכוי מהמס שהיו חייבים בו בפריסה על פני ארבע שנים ובשנה החמישית, הועברה אליהם יתרת המענק שלא קוזזה במהלך 4 שנות המס, בניכוי של 25%.

לפי המצב החוקי החדש, החל מהמענקים שישולמו בגין שנת המס 2016 ואילך, שכירים ועצמאים יקבלו את כספי המענק באותם מועדים וכן תשלום המענק לעצמאים יהיה ללא ניכוי בשיעור של 25%.  

הגם שהוראת המעבר קבעה כי כספי המענק ישולמו לעצמאים הזכאים בינואר 2017, הודיעו שר האוצר משה כחלון ומנהל רשות המסים משה אשר כבר בתחילת החודש כי התשלום יוקדם.

בהתאם להודעתם אף הוקדם התשלום השלישי של המענק לשכירים זכאים עבור שנת המס 2015, בשלושה שבועות לפני המועד הקבוע בחוק וזאת כדי שהזכאים יוכלו להיעזר בכספים לקראת חג החנוכה וחגי העדה הנוצרית.

 בסוף השבוע האחרון, ולפני הדלקת נר ראשון של חנוכה, העבירה הרשות כ-534 מיליון שקלים לחשבונות בנק של עצמאים ושכירים. כ-43,500 עצמאים קיבלו סך כולל של 167 מיליון שקלים וכ-247,000 שכירים קיבלו סך כולל של כ- 367 מיליון שקלים.