פורסם המכרז לביטוח רכבי עובדי המדינה

מדובר במכרז ביטוח הרכב הקולקטיבי הגדול במדינת ישראל. לפי תנאי המכרז, המציעים ידרשו לסל שירותים וכיסויים ביטוחיים מורחב ולרמת שירות גבוהה

מכונית צילום אילוסטרציה: פיקסביי

אגף החשב הכללי במשרד האוצר פרסם מכרז לביטוח רכבם הפרטי של עובדי המדינה לשנת 2018.

מדובר במכרז ביטוח הרכב הקולקטיבי הגדול במדינת ישראל. לפי תנאי המכרז, המציעים ידרשו לסל שירותים וכיסויים ביטוחיים מורחב ולרמת שירות גבוהה.

במכרז בוצעו מספר התאמות המביאות לידי ביטוי את הרפורמות והשינויים שחלו בשוק ביטוחי הרכב.

בין ההתאמות: קביעת מחיר ביטוח חובה פרטני בהתאם למאפייני המבוטח ורכבו. התאמת הפוליסות לתנאי השוק, לרבות עדכון סכומי ההשתתפות העצמית והוספת גילאי נהגים. מתן תנאים מיטביים בביטוח המקיף בהתאם להיסטוריית המבוטח. הכנסת פרמטר איכות השירות של חברות הביטוח לשלב בחירת הזוכים. מתן אפשרות למבוטחים לרכוש הרחבה לפנסים ומראות.

במסגרת בדיקת ההצעות ייבחר התמהיל שיעניק את הסל הזול ביותר לדגמי הרכב השונים עבור המדינה, תוך התחשבות בהתפלגות הרכבים בהם מחזיקים עובדי/ות המדינה, בני/בנות זוגם וגמלאיה.

במכרז תבחרנה עד שלוש חברות ביטוח לאספקת השירותים, כאשר כל חברה תספק שירותי ביטוח ליצרני הרכב השונים.

במסגרת המכרז הקודם, בשנת 2017, הופקו פוליסות ביטוח לכ- 67,000 כלי רכב, מתוכם כ- 28,000 רכבים בהשתתפות המדינה. סך ההיקף הכספי של ההתקשרות הסתכם ב- 310 מיליון ש”ח.