פורסמו העקרונות לאסדרת שירותי התשלום בישראל

הוועדה לקידום השימוש באמצעי תשלום מתקדמים פירסמה את המסמך, אשר אמור להביא בסופו של דבר לחקיקת חוק שיגביר את התחרות בשוק זה

כרטיסי אשראי. (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

בשנים האחרונות חלות התפתחויות טכנולוגיות מואצות בתחום מערכות התשלומים בעולם. כחלק מקידום התחרות בשוק שירותי התשלום מפרסמת הוועדה לקידום השימוש באמצעי תשלום מתקדמים את המסמך “עקרונות לאסדרת שירותי התשלום” שגובש בוועדת משנה, שישמש כבסיס לתזכיר חוק בנושא.

אסדרת שירותי התשלום תאפשר לגופים חוץ-בנקאיים לנהל עבור  לקוחותיהם חשבונות ולספק להם שירותי תשלום, לרבות הנפקת אמצעי תשלום, סליקה של  עסקות תשלום והעברות תשלומים.

בבנק ישראל אומרים כי “האסדרה תגביר את התחרות בשוק שירותי התשלום, תקבע הגנות צרכניות אחידות, שיחולו על כל ספקי שירותי התשלום ועל כל שירותי התשלום, תחזק את אמון הציבור בספקי שירותי התשלום החוץ-בנקאיים ובאמצעי התשלום המתקדמים ותעודד חדשנות טכנולוגית ועסקית, תוך שמירה על יציבותן ופעילותן התקינה של מערכות התשלומים”.

עוד מציינים כי “אסדרת שירותי התשלום תתמוך בכניסת שחקנים חדשים לתחום שירותי התשלום בישראל. שחקנים אלו עשויים להיות רשתות קמעונאות, חברות Fin-Tech, מפתחי אפליקציות, רשתות תקשורת וגופים נוספים מישראל ומהעולם. השחקנים החדשים יביאו להתייעלות בשוק ויספקו לבתי העסק  פתרונות תשלום מתקדמים שיפשטו את התהליך של ביצוע עסקאות במשק”.

מנהלת מחלקת החשבות ומערכות התשלומים וסליקה בבנק, עירית מנדלסון מוסיפה כי “קצב השינויים הטכנולוגיים בתחום אמצעי התשלום הוא מהיר ביותר, והרגולטורים בכל העולם ניצבים בפני אתגר – כיצד להתאים את הרגולציה לתנאים המשתנים תוך שמירה על היציבות של מערכות התשלומים, יציבות שהיא קריטית לכל כלכלה מודרנית”.

“העקרונות שאנו מפרסמים היום יעודדו פיתוח שירותי תשלום מתקדמים, יעילים ואמינים, שיהיו נוחים יותר לשימוש תוך שמירה על רמת הבטיחות והאמינות הדרושה, ויחוללו רפורמה בהגנות הצרכניות בהתאם להתפתחות הטכנולוגית המתקדמת. אנו פועלים מתוך ראיה הצופה פני עתיד, כדי ששוק שירותי התשלום בישראל יעמוד בקדמת הטכנולוגיה”, אומרת מנדלסון.