פרופסור? גם על המלגה שלך תשלם מס

בית המשפט דחה ערעור של מספר פרופסורים וקבע: המלגה שקיבלו הינה הכנסה ממשלח יד החייבת במס

מרצה באוניברסיטה (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה ערעור, שהוגש על ידי 3 פרופסורים מהאוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר אילן – וקבע שיש למסות מלגות שקיבלו מאוניברסיטת ניו יורק כהכנסה ממשלח יד.

המערערים, פרופ’ דוד קרצ’מר, פרופ’ ישי בר ופרופ’ עדיאל שרמר, הוזמנו על-ידי אוניברסיטת ניו יורק לשהות בה במהלך שנה אקדמית, כחוקרים במכוני מחקר חדשים שנפתחו בה (מכון שטראוס ומרכז תקווה).

בתמורה, הם קיבלו תשלומים מאוניברסיטת ניו יורק בסכומים של 75,000$ – 100,000$ עבור 10 חודשי שהייה, היינו, 7,500$ – 10,000$ לחודש. המערערים דיווחו על ההכנסה כהכנסה שאינה חייבת במס.

פקיד השומה בירושלים טען כי מדובר בהכנסה החייבת במס. הפרופסורים המערערים טענו במסגרת ערעורם, טענות פרוצדורליות ולגופו של עניין דרסו כי התשלום שניתן להם מאוניברסיטת ניו יורק ניתן להם לצורך התפתחותם המקצועית, ללא שניתן כל תמורה או שירות לאוניברסיטה. זאת – גם אם היו לאוניברסיטה ציפיות, כי המחקר יוליד פרסום אקדמי, מדובר בציפייה בלבד ולא בהתחייבות משפטית מצד המערערים.

 שניים מהמערערים, פרופ’ בר ופרופ’ שרמר טענו, כי המחקר שנבחר על ידם כלל לא היה במסגרת תחום התמחותם. כך, פרופ’ שרמר טען, כי הינו היסטוריון ולא משפטן. פרופ’ בר טען, כי הוא מומחה לדיני מסים ולא לדיני מלחמה, ולכן אין לומר כי מדובר במשלח ידם.

פקיד השומה טען מנגד, כי המערערים נתנו תמורה למכוני המחקר, ולכן מעת הכספים ניתנו כנגד תמורה יש למסותם כהכנסת עבודה.

לטענתו, המערערים הוזמנו לאוניברסיטה לשם ביצוע מחקר בתחומים שהמרכז והמכון ביקשו לקדם ובתחומי מומחיותם.

לדעתו, התמורה שנתנו המערערים למכוני המחקר, באה לידי ביטוי בהתחייבותם שלא לעבוד במקום אחר בזמן שהותם בניו יורק, בהתחייבותם לחקור נושא שהוא בתחומי העניין של המרכז והמכון – וגם בציפייה של המרכז והמכון לתוצר מוחשי, כגון מאמר, בסיום התקופה.

בית המשפט קיבל את עמדת פקיד השומה וקבע כי מדובר בהכנסה ממחקר אקדמי שהינו משלח ידם של המערערים.