צעד נוסף בדרך לפיתוח מאגר לווייתן

דירקטוריון השותפויות הסמיך את ההנהלה לאשר החלטת השקעה סופית בלווייתן ■ יוסי אבו: "ממשיכים אל עבר היעד - הזרמת גז טבעי למשק המקומי ולמדינות האזור כבר בסוף 2019"

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים ואבנר צילום: יח"צ

דירקטוריון השותף הכללי באבנר ובדלק קידוחים אישר את תכנית הפיתוח, תכנית העבודה והתקציב המוצע לפיתוח שלב 1א’ בתוכנית הפיתוח של פרויקט ליוויתן, בקיבולת של כ-BCM 12 לשנה, ובעלות של כ-3.5 עד 4 מיליארד דולר ארה”ב (בגין 100% מהזכויות במאגר לוויתן).

הדירקטוריונים הסמיכו את הנהלת השותפות לאשר בהקדם החלטת השקעה סופית (FID) לפיתוח מאגר לווייתן במטרה לאפשר את פיתוח המאגר בלוח זמנים מואץ, שיאפשר תחילת הפקת גז טבעי עד סוף שנת 2019.

כזכור, תכנית הפיתוח של מאגר לווייתן אשר אושרה בחודש יוני על ידי משרד האנרגיה, ניתנת לביצוע בשני שלבים: השלב הראשון כולל ארבעה קידוחי פיתוח והתקנת הפלטפורמה עם מתקני טיפול בקיבולת של עד כ-12 BCM בשנה, ושלב שני שכולל ארבעה קידוחים נוספים והרחבת יכולת הטיפול של הפלטפורמה ב-9 BCM נוספים לשנה.

למעשה, העבודות על פיתוח פרויקט לווייתן, פרויקט התשתיות (במימון פרטי) הגדול בתולדות המשק הישראלי, כבר בעיצומן, ובחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות הקשורות לפיתוח המאגר.

יוסי אבו, מנכ”ל דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט הצהיר ” אנו ממשיכים במרץ קדימה אל עבר היעד – להזרים גז טבעי למשק המקומי ולמדינות האזור מלווייתן עד סוף 2019″.