קבוצת אלון השלימה את מכירת השליטה באלון רבוע הכחול למוטי בן משה

לאחר השלמת המכירה קבוצת אלון נותרה עם מספר החזקות רווחיות ועם למעלה מ-500 מיליון שקלים מזומן

הושלמה מכירת השליטה למוטי בן משה (צילום: יח"צ)

קבוצת אלון, השלימה את עסקת מכירת השליטה באלון רבוע כחול למוטי בן משה בתמורה לכ-113 מיליון שקלים.

לפני להשלמת העסקה, אישר בית המשפט את הסדר החוב של אלון רבוע כחול. ההסדר מבטיח לנושים הפיננסיים את פירעון מלוא החוב לכל אחד מהם, לרבות סילוק כל התביעות ההדדיות בין נאמני מגה לבין אלון רבוע כחול.

קבוצת אלון בכלל ורבוע כחול בפרט, עברה בניצוחם של המנכ”ל ד”ר אביגדור קפלן ושל הסמנכ”לית לכספים רו”ח מירב בן כנען, תהליך הבראה אינטנסיבי.

תהליך ההבראה ברבוע כחול העביר אותה מהפסדים כבדים וממצב של חדלות פירעון לרווחיות נאותה ואפשר את מכירתה לאיש העסקים מר מוטי בן משה תוך כדי הסדר חוב עם נושיה.

תהליך ההבראה כלל פתרון המשבר המתמשך במגה על ידי צמצום פעילותה לכדי מחצית והתמקדות בהפעלת חנויות “מגה בעיר” אשר נמכרו כמקשה אחת על ידי נאמני מגה, שמונו על ידי בית המשפט במסגרת הבקשה להקפאת הליכים.

תהליך ההבראה כלל גם, בין היתר, את פירוק עדן טבע מרקט, מכירת הפעילות ההפסדית של אלון סלולר, סגירה ופירוק ד”ר בייבי, יציאה מכפר השעשועים, סיום השותפות בעתון “פוסט” – וכמובן קיצוץ ניכר בהוצאות בכל הרבדים האירגוניים ובכל החברות.

בעת השלמת העסקה נותרו באלון רבוע כחול שלוש חברות רווחיות: רבוע נדל”ן, דור אלון וקבוצת נעמן.

לאחר השלמת מכירת אלון רבוע כחול, אלון ישראל נותרה עם מספר החזקות רווחיות: אלון חיפושי גז המחזיקה בכ-4% ממאגר תמר, 9.6% בדלק US שרכשה מהקבוצה את מניותיה באלון USA (לדלק US מספר בתי זיקוק גדולים, מאות תחנות דלק וחנויות נוחות ומערך לוגיסטי גדול), כ-30% במפעיל של כביש 6, כ-8% מדור אלון ועוד למעלה מ-500 מיליון שקלים מזומן.

מנגד לאלון ישראל חוב גדול בעיקר לגופים מוסדיים בסך של כ-1.8 מיליארד שקלים המחלוקת בין אלון ישראל לבין מחזיקי אגרות החוב שלה נמצאת בדיונים משפטיים ונעשים מאמצים גדולים להגעה להסדר מוסכם מחוץ לכותלי בית המשפט גם באלון ישראל.