קנס כבד למפעל המזהם בחיפה

המשרד להגנת הסביבה הודיע על כוונתו להטיל עיצום כספי בסך 3,624,400 שקלים על מפעל חיפה כימיקלים בשל זיהום חריג

מפעל מזהם (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

במסגרת הפיקוח שמבצע המשרד להגנת הסביבה על פליטות גזים לאוויר, נמצא כי חברת חיפה כימיקלים ביצעה ארבע הפרות לכאורה בתנאי היתר הפליטה שלה.

בארבעת המקרים החברה, המייצרת דשנים במפרץ חיפה, חרגה מערכי הפליטה המותרים לה מארבע ארובות שונות – במתקנים לייצור חנקת אשלגן וכן בארובת דוד הקיטור.

לאור הפרות אלה, הודיע לה המשרד להגנת הסביבה, כי עקב ממצאי הבדיקות הוא מתכוון להטיל עליה עיצום כספי בסך מקסימלי 3,624,400 שקלים.

יצוין, כי לחברה נתונה הזכות לערער על גובה הקנס ונסיבות המקרה – ולאור זאת, הסכום הסופי עשוי להשתנות בהמשך – בהתאם לנסיבות המקרה, אך הוא לא יפחת משני מיליון שקלים.

בין היתר החברה חרגה בשיעור של כ-500% מערך הפליטה המרבי המותר למזהם פחמן חד חמצני מארובת דוד הקיטור. במקרים אחרים היו חריגות משמעותיות – אך בעוצמה פחותה.