קנס כבד לערוצי הספורט – לא עמדו בכללי החסויות

מועצת הכבלים והלווין טוענת כי חרף ההתראות שניתנו לחברות הוט ויס - שידורי החסויות לא עומדים לעתים בכללי התקשורת – ובהוראות בג"ץ

ערוצי הספורט ספגו קנס צילום אילוסטרציה: פיקסביי

יו”ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, ד”ר יפעת בן חי שגב, הטילה היום (חמישי) עיצומים כספיים על החברות הוט ויס, בשל אי עמידה בכללי החסויות בחלק מערוצי הספורט בכבלים ובלווין.

המהלך נעשה בעקבות בדיקה באגף הפיקוח שהעלתה כי למרות התראה מצד המועצה, שידורי החסויות לא עומדים תמיד בכללי התקשורת ובהוראות שנקבעו לעניין בפסיקות בג”ץ.

על הוט ויס הוטל העיצום בשל אי עמידה בכללים של ערוצי הספורט של חברת RGE (ספורט 5) וצ’רלטון (ספורט 1 וספורט 2).

על כל קבוצת ערוצי ספורט הוטל עיצום של 100,800 שקלים לכל גוף משדר (הוט ויס), סך של 403,200 ש”ח (201,600 בעקבות החריגות של RGE ו-201,600 בעקבות החריגות של צ’רלטון).

כזכור, בחודש מאי השנה שלחה יו”ר המועצה מכתב לחברות המשדרות בו הובהר כי החוק אוסר שידור פרסומות בכבלים ובלווין ואין לסטות מכך.

לאחר שליחת המכתב ולאחר פרק הזמן שנקבע כי לאחריו תתחיל המועצה פעולות אכיפה מצאה מחלקת הפיקוח של המועצה כי עדיין משודרות חסויות שלא עומדות בכללים, ולכן הוטל העיצום הנוכחי.

יו”ר המועצה אמרה, “פרסומת בכבלים ובלווין אסורה, ועל החסויות שניתן לערוצי הספורט יש כללים ברורים, כללים שנקבעו על מנת לעודד שידורי ספורט שאילולא החסויות לא היו משודרים”.

לדבריה, “חריגה מהכללים משמעה הפרה הן של החוזה מול הצופה המשלם דמי מנוי על מנת לצפות בתוכן נקי מפרסומות – והן הפרה של האיזון בשוק הטלוויזיה המסחרית שקבע חלוקה בין ערוצים המתבססים על הכנסות מדמי מנוי ובין ערוצים המתבססים על הכנסות מפרסומות”.

“אני מתריעה כי ככל שההפרות יימשכו המועצה לא רק שומרת לעצמה את הזכות להטיל עיצומים כספיים נוספים בסכום מוגדל, אלא אף לדון בכלל התנאים המפורטים באישורי הערוצים הרלוונטיים”, דברי בן חי שגב.