קנס לערוץ 20: חורג מהרישיון שלו

מועצת הכבלים והלווין הטילה עיצום כספי על הערוץ הייעודי למורשת ישראל (ערוץ 20) בשל שידור משדר חדשות בניגוד להוראות רישיונו ■ במועצה מבהירים: בקשת הערוץ לשדר חדשות לא מאפשרת לו לחרוג מהכללים הקיימים

קיבל אישור לשדר שידורי חדשות. ערוץ 20

מועצת הכבלים והלווין הטילה עיצום כספי בסך של 151,200 שקלים על הערוץ הייעודי למורשת ישראל (ערוץ 20) לאחר שנקבע כי הערוץ שידר משדר חדשות בניגוד להוראות רישיונו.

העיצום הוטל עליו לאחר שב-29.6.16 הערוץ העביר דיווחים חדשותיים ישירים מזירת פיגוע שהתרחש בטורקיה. אגף הפיקוח במועצה קבע כי השידור היווה משדר חדשות.

שידור זה התקיים לאחר שבתחילת אותו חודש הערוץ העביר דיווחים ישירים מזירת הפיגוע בשרונה. לפיכך הוטל על הערוץ עיצום כספי בגין הפרה חוזרת.

על פי תנאי רישיונו, הערוץ יכול לשדר חדשות רק לאחר אישור המועצה מראש ובכתב. הערוץ הגיש למועצה בקשה להפיק חדשות ולשידור מהדורות ומבזקי חדשות; המועצה העבירה לערוץ דרישות להשלמות והבהרות על מנת שתוכל לבחון את הבקשה. בצוות המקצועי של המועצה מבהירים כי קיומה של הבקשה לשדר חדשות לא מאפשרת חריגה מתנאי הרישיון הקיימים.

במהלך 2015, על הערוץ הוטלו שני עיצומים כספיים בסך כולל של 252,600 שקלים בשל הפרות דומות.