“קרדן ישראל” השלימה את עסקת מכירת החזקותיה ב- UMI לחברת “המזרח”

ההחזקות מהוות כ- 46.1% מהון המניות המונפק והנפרע של UMI. בתמורה קיבלה קרדן ישראל 397,349,000 שקלים.

השקעות תושבי חוץ (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

חברת קרדן ישראל השלימה היום (חמישי) את מכירת מלוא החזקותיה בחברת UMI לחברת “המזרח”.

ההחזקות מהוות כ- 46.1% מהון המניות המונפק והנפרע של UMI. בתמורה קיבלה קרדן ישראל 397,349,000 שקלים.

כפי שהחברה דיווחה לפני כחודש, כ-53.96% מסכום התמורה (כ-214,4 מליוני שקלים) תעביר חברת המזרח לקרדן ישראל במועד השלמת עסקת המכר.

יתרת התמורה תשולם בארבעה תשלומים שנתיים שווים של 43,735 אלפי שקלים (המהווה כ-11.51% מהתמורה) כל אחד.

לקרדן ישראל תהיה את הזכות לחייב את חברת המזרח להקדים 12 מיליון שקלים מהתשלום העתידי הראשון ליום 9.6.17. היתרה הבלתי מסולקת של התמורה תישא ריבית בשיעור פריים+0.75% לשנה, אשר תשולם מדי חצי שנה ממועד ההשלמה. כבטוחה לתשלומים העתידיים תשעבד חברת המזרח לקרדן ישראל 21.22% מהון המניות של UMI.

חברת המזרח אף התחייבה לפרוע את חובה של UMI לקרדן ישראל בסך  של כ- 19.4 מיליון שקל  לכל המאוחר עד לתחילת הרבעון השני 2017.

מקרדן ישראל נמסר כי החברה בוחנת את השלכותיה החשבונאיות של מכירת המניות כאמור ובשלב זה, מעריכה החברה כי היא תרשום רווח בסכום הנאמד  בכ-100 מיליון ש”ח וזאת בהתבסס על הדוחות הכספיים לחודש יוני 2016.

איתן רכטר, מנכ”ל קרדן ישראל אמר, “אנו שמחים על השלמת העסקה. המשאבים שהתקבלו ממימוש זה יאפשרו לחברה לבחון כיווני התפתחות חדשים”.