קרוב ל-70% מהילדים בחרו חיסכון לכל ילד

לכמיליון ילדים טרם נבחרו תוכניות חיסכון והמדינה היא שתבחר - עד שההורים יחליטו

משכנתאות (אילוסטרציה: פיקסביי)

שישה חודשים אחרי שיצאה לדרך תכנית ‘חסכון לכל ילד’ המשותפת למשרד האוצר והביטוח הלאומי נבחרו תכניות חסכון עבור מרבית מהילדים הזכאים להן.
לכמיליון ילדים לא נבחרו תוכניות חסכון על ידי ההורים והמדינה היא זו שתבחר להם.
בהתאם לנתוני הבחירה לתום תקופת הבחירה שהועמדה להורים, בחרו הוריהם של כ-2.1 מיליון ילדים תכניות חיסכון (מתוך 3 מיליון הזכאים, על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי), המהווים כ- 70% מסך הזכאים לבחירה. מדובר בשיעור בחירה עצמית גבוה מאוד והישג מרשים ביחס לשיעורי בחירה בתכניות דומות שהופעלו בעולם.
יש לציין שרק בשבועיים האחרונים, בעקבות פרסומים מאסיביים של משרד האוצר והביטוח הלאומי, נפתחו כחצי מיליון תכניות חיסכון (25% מסך התכניות שנפתחו).
ניתוח העדפותיהם של ההורים מעלה כי כ-64% מההורים בחרו בקופות גמל ו- 36% בחרו לנהל את כספי החיסכון של ילדיהם בבנקים. מבין קופות הגמל הבולטות ניתן לציין את אלטשולר שחם עם כ- 32% מסך התוכניות שנפתחו, ואת פסגות עם כ-13%. מבין הבנקים בולטים בנק הפועלים עם כ-13% מסך התכניות ובנק לאומי עם 7%.
במסגרת המכרז שפרסמה חטיבת המימון ואשראי באגף החשב הכללי במשרד האוצר, עבור הילדים הזכאים שנולדו לפני יום 1 בינואר 2017, נקבע כי במידה וההורה לא יבחר את הבנק או קופת הגמל עבור ילדיו עד לתום תקופת הבחירה ביום 1 ביוני 2017, המדינה, באמצעות הביטוח הלאומי, תפעיל את מנגנון ברירת המחדל ותבחר באופן אקראי במקום ההורים את קופת הגמל או הבנק בהם ינוהלו תכניות החיסכון לילדיהם – עבור ילדים עד גיל 15 תפתח תכנית החיסכון בקופת הגמל ולילדים מעל גיל 15 תפתח תכנית חיסכון בבנק שאליו מופקדת קצבת הילדים, במידה והוא נכלל ברשימת הבנקים הזוכים במכרז.
על כן, עבור כמעט מיליון ילדים שעבורם טרם נבחרה תכנית חיסכון, יפתחו תוכניות חיסכון בחלוקה בין הגופים הזוכים באופן הבא: כ-600 אלף ילדים מתחת לגיל 15 יחולקו בין קופות הגמל בסבב קבוע ובאופן אקראי, ואילו עבור כ-300 אלף ילדים מעל לגיל 15 יחולקו הכספים בין הבנקים, בהתאם לבנק שאליו מופקדת קצבת הילדים עבור הילד הזכאי, ואם הבנק לא מופיע ברשימת הבנקים הזוכים במכרז, יופקדו הכספים עבור הילדים בבנקים האחרים בסבב קבוע.
ההורים והילדים יקבלו הודעה על השיבוץ מהגוף החוסך שנבחר לנהל עבור הילדים את החיסכון.