רווח נקי של כ-45.3 מיליון לריבוע הכחול נדל”ן ברבעון השני

גידול גם ברווח התפעולי שהסתכם לכ-74.3 מיליון הנובע מהשפעות חיוביות על השווי ההוגן של נכסי החברה וכן בשל הפחתת שיעור ההיוון בהערכת השווי של הקניון בשוק הסיטונאי

כסף )(צילום אילוסטרציה: פיקסביי

חברת רבוע כחול נדל”ן מדווחת היום (רביעי) על תוצאות הרבעון השני לשנת 2016.

על פי הנתונים הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם בכ-74.3 מיליון שקלים בהשוואה להפסד של כ- 9.8 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

הגידול ברווח נובע בעיקר מעליית ערך של הנדל”ן להשקעה בהיקף של כ-16.2 מיליון שקלים כתוצאה מקיצור תקופת הגרייס בסניפים שהושכרו לשוכרי צד ג’ וכן מרווח של כ-14.7 מיליון שקלים בחלק החברה בתוצאות חברות כלולות שנבע כתוצאה מהפחתת שיעור ההיוון ב-0.25% בשטחי המסחר של פרוייקט השוק הסיטונאי (חברת הקניון).

ברבעון המקביל נרשמה ירידה בשווי הוגן של נדל”ן  בהיקף של כ-64.2 מיליון שקלים ונבע בעיקר ממתן ביטוי לשינויים אפשריים כתוצאה מהסדר הנושים של מגה והודעתה על יציאה מסניפים.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בסך של כ-45.3 מיליון שקלים בהשוואה להפסד של כ-23.9 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופת הדוח כ- 40% מהכנסות החברה נבעו ממגה.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עומד על סך של כ-1.63 מיליארד שקלים נכון ל-30 ביוני – ומהווה כ -40.6% מסך המאזן.

“נוטרלה השפעת המשבר על עסקי החברה”

זאב שטיין, מנכ”ל רבוע כחול נדל”ן מבהיר כי “שנה לאחר שרשת מגה נקלעה להקפאת הליכים והסדר חוב, רבוע כחול נדלן הוכיחה כי הצליחה לנטרל חלק גדול מהשפעת המשבר על עסקיה”.

“הנכסים של רשת YOU הושכרו לשוכרים חדשים ללא שינויים משמעותיים בתנאי השכירות. מכירת רשת מגה ליינות ביתן הושלמה כמקשה אחת וללא עדכונים בשכר הדירה. החשיפה למגה שהייתה בשיעור של כ- 60% מההכנסות, התפזרה בין לקוחות רבים, כשהלקוח הגדול ביותר במגזר הסופרמרקטים הנו יינות ביתן האחראי על כ- 40% מהמחזור. הנכסים, רובם ככולם, מאוכלסים בתפוסה מלאה”.

“בנוסף תמה התקופה בה חברת האם (אלון ריבוע כחול) מצויה במצוקה תזרימית והונית. העובדה שנכסי החברה נמצאים באזורים אסטרטגיים במרכזי הערים תאפשר לנו להמשיך ולשמר את איתנות רבוע נדל”ן לשנים קדימה”, מבהיר שטיין.

 לדבריו, “לרבוע נדלן 114 נכסים מניבים, מתוכם אנו ממשיכים להשכיר לרשת מגה 63 סניפי סופרמרקט, בפיזור רחב ומגוון – ואלה מהווים כיום כ-40% מסך הכנסות החברה”.

“היציבות שאנו מאמינים כי תאפיין כעת את פעילותנו אל מול יינות ביתן בתחום הסופרמרקטים, כמו גם השלמת פרויקט השוק הסיטונאי, לצד כניסתו של בעל שליטה עם איתנות פיננסית ומעוף עסקי, מציבים את רבוע נדלן בעמדה נוחה לבחינת הזדמנויות עסקיות, לצמיחה וניצול יתרונות תחרותיים”, סיכם שטיין.