רווח נקי של כ-81 מיליון דולר לאל-על ב-2016

דגנית פלטי, סמנכ"ל הכספים בחברה, "מצבה הפיננסי של אל על מאפשר להתקדם בביטחון לקראת אתגר ההצטיידות בצי מטוסים חדש, שיאפשר את התפתחותה העתידית של החברה בשנים הבאות"

מטוס אל על (צילום: יח"צ)

דוד מימון מנכ”ל אלעל הציג את התוצאות הכספיות של אל על לשנת 2016.

הכנסות החברה בשנת 2016 הסתכמו בכ 2,038 מיליון דולר. הרווח לפני מס הסתכם בשנת 2016 בכ-93 מיליון דולר. החברה סיימה את שנת 2016 עם רווח נקי בסך של כ-81 מיליון דולר.

יתרות המזומנים והפיקדונות של החברה נכון ל-31.12.2016 הסתכמו בכ- 212 מיליון דולר. נתח השוק של החברה מתנועת הנוסעים בנתב”ג בשנת 2016 עלה לכ-32.6% לעומת 32.5% אשתקד. שיעור התפוסה במטוסים בשנת 2016 עמד על 84% לעומת 83.3% אשתקד. קטעי הנוסע צמחו בכ- 11%.                           

הכנסות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ-460.8 מיליון דולר, לעומת כ-476.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2015. ברבעון הרביעי של שנת 2016 רשמה החברה הפסד נקי של כ-2.4 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-12.2 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2015.