רווח נקי של 147 מיליון שקלים לדיסקונט השקעות במחצית הראשונה

תרומת החברות המוחזקות על ידי דסק"ש, ביניהן סלקום ושופרסל הסתכמה ברבעון השני של 2016 ב-125 מיליון שקלים, וזאת בהשוואה לתרומה שלילית לרווח בהיקף של 63 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

כסף )(צילום אילוסטרציה: פיקסביי

חברת דיסקונט השקעות (“דסק”ש”) מפרסמת היום (חמישי) את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה של 2016.

מהתוצאות עולה כי הרווח הנקי הסתכם ב-147 מיליון שקלים והחברה חיזקה את נזילותה בכ-800 מיליון שקל מגיוס אג”ח, מכירת נכסים וקבלת דיבידנדים מהחברות הבנות.

מתחילת השנה פרעה דסק”ש התחייבות פיננסיות בהיקף של כ-570 מיליון שקלים.

לאחר הרבעון דיווחה חברת הבת כור, על חתימת הסכם למכירת מלוא החזקותיה בחברת אדמה הכוללת גם תמורה במזומן בסך של 230 מיליון דולרים.

השלמת העסקה צפויה להביא לירידה נוספת ביחס ה-LTV של החברה, שעומד כיום על כ-78%.

חברת דיסקונט השקעות הינה חברת החזקות שנכסיה העיקריים הם חברת התקשורת סלקום (42.3%), חברת הקמעונאות שופרסל (53.9%), חברת הנדל”ן נכסים ובניין (64.4%), חברת האגרוכימיה אדמה (40%) וחברת החזקות בתחומי הטכנולוגיה אלרון תעשיה אלקטרונית (50.3%).

תרומת החברות המוחזקות לרווחי דסק”ש הסתכמה ברבעון השני של 2016 ב-125 מיליון שקלים, וזאת בהשוואה לתרומה שלילית לרווח בהיקף של 63 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

במחצית הראשונה של 2016, הסתכמה תרומת החברות המוחזקות לרווחי דסק”ש בכ-398 מיליון שקל, עלייה של 167% ביחס לתרומה של החברות במחצית הראשונה של 2015, שהסתכמה בכ-149 מיליון שקל. הגידול  ברווחי החברות המוחזקות נבע משיפור בתוצאות הכספיות של אדמה, נכסים ובניין, סלקום ושופרסל.

ברבעון השני של 2016 נרשם הפסד של 98 מיליון שקלים (בהשוואה לרווח של 91 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד), אשר מיוחס בעיקרו להפסד חשבונאי כולל בגין השקעת החברה באדמה והמימון בגינה בסך של 96 מיליון שקלים.