רכבת ישראל: יותר רווחים, יותר נוסעים

רכבת ישראל מציגה את נתוני החציון הראשון של 2016: רווח נקי בסך של כ-64 מיליון שקלים, כ-29 מיליון נסיעות וכ- 95.6 אחוזי דיוק

רכבת ישראל )צילום נתיבי ישראל)

רכבת ישראל דיווחה היום (חמישי) על הישגיה לחציון הראשון לשנת 2016 ובכלל זה הדו”חות הכספיים.

על פי נתוני הרכבת, גם בחציון זה המשיכה החברה להראות רווחיות, זה החציון החמישי ברציפות, כאשר מגמת הגידול והצמיחה של החברה בהסעת נוסעים נמשכת, תוך  שמירה על אחוז דיוק גבוה.

החברה סיימה את החציון הנוכחי ברווח נקי  של כ-64 מיליוני שקלים. הרווח הנקי מפעילות שוטפת, ללא הכנסות חד–פעמיות, עמד בחציון זה על כ-63 מיליון שקלים,  בהשוואה לכ- 48  מיליוני שקלים בחציון הראשון אשתקד. לחברה תזרים חיובי מפעילות שוטפת בחציון זה בסך כ-101 מיליון שקלים.

במהלך החציון הראשון של 2016 בוצעו ברכבת ישראל כ- 28.9 מיליון נסיעות, מול  25.9 מיליון נסיעות בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ- 12%.

ההכנסות הכוללות דמי הפעלה, עומדות על כ-921 מיליוני שקלים, לעומת כ-891.3 מיליוני שקלים בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ-3.3 אחוז.

הפער, בשיעור של כ-9%, אל מול ההכנסות ממכירת כרטיסים, נובעת כתוצאה מהרפורמה להוזלת מחירי הנסיעה.

ממוצע הנסיעות היומי עמד על כ-213 אלף נסיעות ביממה, גידול של כ-10% בהשוואה ל-194 אלפי נסיעות אשתקד. עלייה רוחבית בביקושים נרשמה במרבית קווי הרכבת, הן הוותיקים והן החדשים.

בחודש מאי 2016 נרשם שיא נוסעים יומי, שעמד על 248 אלף נסיעות ביממה.