רק 11% מהתלונות על הבנקים – נמצאו מוצדקות

בנק ישראל מפרסם היום את נתוני טיפול הפיקוח על הבנקים בפניות הציבור ובתלונותיו בשנת 2015

בנקים. אילוסטרציה צילום: משה מילנר, לע"מ

היחידה לפניות הציבור של בנק ישראל פירסמה היום (רביעי) את הנתונים אודות טיפולה בתלונות על הבנקים בשנה שעברה.

ב-2015 טופלו ביחידה לפניות הציבור כ-18,000 שיחות טלפוניות וכ-5,000 תלונות, פניות ובקשות למתן מידע בכתב.

הפיקוח על הבנקים מדרג את איכות טיפול הבנקים בלקוחותיהם, כפי שהיא משתקפת מפניות  הציבור – ומבין חמשת הבנקים הגדולים בשנת 2015 הבנק הבינלאומי הגיע לדירוג הגבוה ביותר “טוב במיוחד”, וארבעה בנקים (דיסקונט, הפועלים, מזרחי-טפחות ולאומי) – קיבלו ציון דירוג “טוב”.

בנוסף, בשנת 2015 כ-11% בלבד מהתלונות שהפיקוח על הבנקים הכריע בהן, ביחס לחמשת הבנקים הגדולים נמצאו כמוצדקות.

מדובר ב-88 תלונות – בבנקים הקטנים ובחברות כרטיסי האשראי מספר התלונות המוצדקות היה קטן מאוד.

שיעור התלונות המוצדקות הנמוך יחסית נובע, בין היתר, מהעובדה שמחלוקות רבות נפתרות כיום במישרין בין הלקוח והבנק.

נושא בולט שבו סווגו על-ידי הפיקוח על הבנקים תלונות “לא מוצדקות” היה סירוב של התאגידים הבנקאיים להעמיד אשראי ללקוח – במקרים מסוימים בהם להערכתם הלקוח לא יוכל לעמוד בהחזר האשראי.

המפקחת על הבנקים, ד”ר חדוה בר סיכמה את הדו”ח ואמרה, “אני רואה בפרסום דו”ח זה, לרבות הממצאים האיכותיים והכמותיים המשווים בין הבנקים השונים, חשיבות רבה – כדי לשקף לציבור את השיפור שחל בשירות של הבנקים לציבור הלקוחות, וכדי ליצור תמריץ למערכת הבנקאית להמשיך ולפעול למען שמירה ושיפור ההוגנות במערכת חשובה זאת”.