שגריר מפרסמת לראשונה דו”חות כספיים ומציגה צמיחה בהכנסות

החברה השיגה גידול של כ-13.4% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד ועברה לרווח נקי של כ-1.4 מיליון שקלים

גרר של חברת שגריר. עלייה בהכנסות צילום: יח"צ

קבוצת שגריר שירותי רכב, מדווחת היום (רביעי) לראשונה כחברה ציבורית, על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני.

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ-42.9 מיליון שקלים, גידול של כ-13.4% בהשוואה להכנסות של 37.8 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול בהכנסות מוסבר בצמיחה בפעילות העסקית בשני מגזרי הפעילות של החברה – מגזר שירותים לחברות ביטוח וממגזר שיתוף והשכרת רכבים.

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2016 הסתכם בכ-6.8 מיליון שקלים, גידול של כ-42.8% בהשוואה לכ-4.7 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי גדל בשני מגזרי הפעילות ונובע בעיקרו מהצמיחה בהכנסות. בנוסף, במגזר השירותים לחברות הביטוח, הגידול ברווח הגולמי ובשיעורו, נובע משינוי בתמהיל ההכנסות, עלייה בהכנסות בעלות שיעורי רווחיות גבוהים יותר וכן משקף את היתרון לגודל.

הרווח התפעולי ברבעון השני של 2016 הסתכם בכ-2.0 מיליון שקלים, גידול של כ-426% בהשוואה לכ-380 אלף שקלים. שיעור הרווח התפעולי הסתכם בכ-4.7%, לעומת 1% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי הסתכם בכ-1.4 מיליון שקלים, בהשוואה להפסד נקי של כ-1.4 מיליון שקלים ברבעון השני של 2015.

יוסי רגב, מנכ”ל קבוצת שגריר סיפר, “אנו שמחים לפרסם את הדוחות הכספיים בפעם הראשונה וזאת לאחר רישום מניות החברה למסחר בבורסה בתל אביב. יתרה מכך, אנו גאים להציג צמיחה ושיפור בכל הפרמטרים העסקיים. הגידול בבסיס המינויים, הרחבת היקף הפעילות במרכזי השרות, הפעילות הצומחת בתחום השיתוף והשכרת הרכבים משרים בנו ביטחון”.