שותפות “לוויתן” ו”תמר” חתמו עם כיל על הסכמים לאספקת גז טבעי

היקף ההכנסות המצטבר מהסכם "לוויתן" עשוי להסתכם בעד כ- 130 מיליוני דולר בשנה

אסדת גז צילום: יח"צ

דלק קידוחים דיווחה כי נחתמו הסכמים למכירת גז טבעי מפרוייקט “לוויתן” ופרוייקט “תמר” לחברת כימיקלים לישראל בע”מ (“כיל”).

מדובר בהסכם בין כיל לשותפות תמר, אשר יאפשר את המשך הזרמת הגז לכיל מהמאגר, וכן הסכם חדש עם שותפות לוויתן, אשר יהווה גיבוי לאספקת הגז הרציפה לכיל עד לתחילת הזרמת הגז ממאגרי “כריש” ו”תנין”.

ההסכם בין כיל ושותפות לוויתן כולל מכירת גז בהיקף כולל של כ-BCM  0.38 בשנה (עם אפשרות להגדיל את כמות הגז עד כ-BCM 0.76 בשנה), על בסיס מחייב הכולל מנגנון Take or Pay עבור כמות שנתית מינימלית.

ההסכם יכנס לתוקף עם תחילת ההזרמה המסחרית מפרויקט “לוויתן”, ותוקפו עד חודש ספטמבר 2020.

עוד נקבע כי במידה ותתעכב הזרמת הגז ממאגרי “כריש” ו”תנין”, יוארך ההסכם לתקופות של שישה חודשים, עד שתחל הזרמת הגז מכריש ותנין או עד סוף שנת 2025, לפי המוקדם מביניהם.

במידה ותתבטל עסקת הגז עם “כריש” ו”תנין”, יוארך הסכם לוויתן אוטומטית עד לתום שנת 2025.

מחיר הגז בעסקה מבוסס על נוסחת מחיר, המשלבת בין רכיב המוצמד למחירי חבית נפט מסוג ברנט(Brent)  וכן רכיב המוצמד לתעריף ייצור החשמל, הנקבע על ידי רשות החשמל.

היקפו המצטבר של ההסכם, למכירה כוללת של עד BCM 0.76 בשנה מתחילת הזרמת הגז מלוויתן, עשוי להסתכם בעד 130 מיליון דולר בשנה.

במקביל לחתימת ההסכם עם לוויתן, חתמה שותפות תמר על הסכם עם כיל למכירת גז טבעי בכמויות דומות לכמויות שנקבעו בהסכם לוויתן.

מדובר בהסכם על בסיס מזדמן (Interruptible) , אשר יכנס לתוקף רטרואקטיבית מתחילת חודש פברואר השנה (2018), ותוקפו עד חודש ספטמבר 2020.

גם בהסכם זה נקבע מנגנון דומה להארכה במידת הצורך, עד לתחילת הזרמת הגז ממאגרי תנין וכריש.