שיעור החוב הציבורי מהתוצר ירד ב-1.7%

החשב הכללי במשרד האוצר פרסם את דו"ח ניהול החוב לשנת 2016: החוב הציבורי עמד על 62.2% לעומת 63.9% אשתקד

החשב הכללי רוני חזקיהו צילום: יח"צ

החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו, פרסם היום את דו”ח ניהול החוב לשנת 2016. בהתאם לדו”ח זה עולה כי היקף החוב הממשלתי לסוף שנת 2016 הסתכם ב – 740.8 מיליארד ₪ לעומת 726.7 מיליארד ₪ אשתקד.
יתר על כן, מגמת הירידה ביחס החוב הציבורי (כולל חובות רשויות מקומיות) והממשלתי מהתוצר נמשכה זו השנה השביעית ברציפות. שיעור החוב הציבורי והממשלתי מהתוצר עמד על 62.2% ו-60.5%, בהתאמה המשקף ירידה של 1.7% ו-1.8%. יחס החוב לתוצר בישראל נמוך מיחס חוב לתוצר במדינות ה –G20, כמו גם ממוצע הכלכלות המפותחות שעמדו על 116.0% ו 108.6% בהתאמה. במדינות הייחוס* (סלובניה, סלובקיה, פולין, צ’כיה, קוריאה וצ’ילה) שיעור החוב הציבורי מהתוצר עלה ב- 0.2% ועמד על ממוצע של 47.4%.
בנובמבר 2016 העלתה חברת הדירוג FITCH את דירוג האשראי של ישראל ל- ‘A+’ מ- ‘A’ עם תחזית ‘יציבה’. שתי חברות הדירוג האחרות הותירו את דירוג האשראי של ישראל על כנו, A1/A+, עם תחזית ‘יציבה’.
סך הוצאות הריבית ביחס לתוצר המשיכו לרדת אף בשנת 2016 ועמדו על 3.1% לעומת 3.3% בשנה קודמת. סך הוצאות הריבית בשנת 2016 הסתכמו ב-37.6 מיליארד ₪ המשקפים ירידה כוללת של 700 מלש”ח. הוצאות הריבית על החוב הממשלתי (ללא אג”ח מיועדות) ירדו בכ-900 מלש”ח בין היתר, לאור מיחזור חוב בעלויות גיוס נמוכות, וכן בשל סביבת גורמי השוק (בעיקר אינפלציה ושע”ח). כמו כן, הוצאות הריבית על איגרות חוב מיועדות עמדו על 9.4 מיליארד ₪ זאת לאור היקף הגיוס נטו החיובי באפיק זה. סך הסובסידיה השנתית השוטפת עבור איגרות חוב מיועדות הינה כ-5.8 מיליארד ₪ – 4.3 מיליארד לקרנות הפנסיה ו-1.5 לחברות הביטוח המהווה גידול של כ-21% ביחס לסובסידיה של 4.8 מיליארד ₪ בשנת 2015.
בינואר 2017 לראשונה הונפקה סדרה לטווח של 20 שנה בהיקף של 750 מיליון אירו, הטווח הארוך ביותר למדינת ישראל וכן הנפקה של 1.5 מיליארד אירו לטווח של 10 שנים.
החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו: “מגמת השיפור של המשק הישראלי באינדיקטורים כלכליים מרכזיים, ובראשם הקיטון המתמשך ביחס החוב לתוצר והירידה בהוצאות הריבית ביחס לתוצר וברמה אבסולוטית, מביאים להפחתת נטל החוב מתוך תקציב המדינה, ומאפשרים הפניית משאבים לטובת יישום מדיניות הממשלה בתחומי החברה, התשתיות ויעדים מעודדי צמיחה במשק. העלאת דירוג האשראי של מדינת ישראל על ידי חברת הדירוג FITCH לרמה של + A בנובמבר 2016 לצד ההנפקה העצמית של סדרות אג”ח לטווחים של 10 ו-20 שנים, מעידים על אמון המשקיעים וחברות הדירוג ביכולת המדינה לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות.”
סגן בכיר לחשב הכללי, יהלי רוטנברג: “גיוון מקורות המימון בארץ ובחו”ל לצד שימוש בכלי מימון מתקדמים כגון מכרזי החלף ומכרזים לפירעון מוקדם מאפשרים לממן את פעילות הממשלה ומיחזור החוב תוך כדי התאמה מיטבית לשינוים המהירים בשווקים הפיננסים.”