שר הרווחה דאג לעובדי משרדו

השר חיים כץ הורה לשלם החזר הוצאות לעובדים סוציאליים שלצורך עבודתם נוסעים ברכבם הפרטי – ולא זכו להחזרים על כך

השר חיים כץ צילום: דוברות משרד הרווחה

שר הרווחה חיים כץ הנחה את הנהלת משרדו לשלם לעובדים סוציאליים במשרות פיקוח מחוזי ולבעלי תפקיד נוספים שלצורך ביצוע תפקידם נוסעים מאות ואלפי ק”מ מדי חודש, החזר בגובה ההוצאה בכפוף לנהלי החשב הכללי במשרד האוצר.

עד היום, עובדים אלו שנסעו ברכבם הפרטי כדי לבצע את תפקידם קיבלו החזר עבור אחזקת רכב ומכסת ק”מ מוגבלת, ולאחר מיצויה (כבר בראשית החודש) נאלצו להסתפק בהחזרים בגובה עלות נסיעה מקבילה מיעד ליעד בתחבורה ציבורית.

זאת אף שתפקידם מחייב אותם לנוע בין מטה למסגרות ובין מסגרת אחת לאחרת תחת לוח זמנים נוקשה, כחלק עיקרי וחיוני משגרת עבודתם היומית. לאחר הרפורמה במחירי הנסיעות בתחבורה הציבורית אשר הוזילה משמעותית את עלויות הנסיעה, הפער בין הוצאותיהם על נסיעות שביצעו ברכבם הפרטי בפועל, לעומת ההחזר שקיבלו כנגדן בגובה עלות נסיעה בתחבורה ציבורית גדל משמעותית.

השר דאג להסדר

שר הרווחה חיים כץ פנה לאגף התקציבים במשרד האוצר בבקשה להביא להסדר שיאפשר לכל עובד שתפקידו מחייב נסיעות מרובות, לקבל החזר בגובה ההוצאות בפועל.

לאחר שאגף התקציבים בחן את הנתונים ואת המנגנונים המוצעים לבקרה ופיקוח, הקצה למשרד הרווחה מכסת הוצאות נסיעה ברכב התואמת את הנסיעות שבוצעו במסגרת התפקיד בפועל.

בשלב ראשון אושרה רפורמת ההחזר עבור נסיעה בתפקיד בגובה ההוצאה למפקחים מחוזיים, מפקחים ארציים, עוזרים ראשיים, חוקרי ילדים, מנהלי נפות בשירותי מבחן ועובדי מעצרים.

בהתאם להחלטת מנכ”ל משרד הרווחה, יוקצו החזרים עבור הוצאות נסיעה ברכב בתפקיד בגובה ההוצאה בפועל, לבעלי תפקיד נוספים אשר יעמדו בקריטריונים הנדרשים ובהתאם לתקציב.

עובדים שתוקצה להם מכסת קילומטרים, יחתמו על כתב התחייבות לדווח נסיעות בתפקיד כנסיעות ברכב בלבד – כלומר, ללא אפשרות לקבל החזר עבור הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית בנוסף.