תושבי חוץ מימשו ביולי מק”מים בשווי 180 מיליון דולרים

על פי נתוני החטיבה למידע בבנק ישראל עולה כי לצד המימושים נרשמה השקעה של תושבי החוץ באג"ח ממשלתיות הנסחרות בבורסה בתל אביב של כ-220 מיליון דולרים

הבורסה לניירות ערך בתל אביב צילום: משה מילנר, לע"מ

בחודש יולי חזרו תושבי חוץ למימושים נטו בהיקף של כ-180 מיליוני דולרים במקמי”ם, זאת לעומת השקעות נטו בהיקף של כ-50 מיליונים בחודש יוני, כך עולה מנתונים שפירסמה היום (שני) מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל.

מנגד, בחודש יולי השקיעו נטו תושבי חוץ באג”ח ממשלתיות הנסחרות בת”א היקף של כ-220 מיליוני דולרים, בעיקר באג”ח שקליות.

באגרות חוב ממשלתיות הנסחרות בחו”ל נרשמו במהלך חודש יולי מימושים נטו בהיקף של כ- 10 מיליוני דולרים, בעיקר מימושים באג”ח לטווח ארוך.

בחודש יולי, השקיעו נטו תושבי חוץ כ-120 מיליוני דולרים במניות ישראליות סחירות בבורסה לני”ע בתל-אביב, זאת בניגוד למימושים נטו בהיקף של כ-130 מיליונים במאי-יוני.

ההשקעות הישירות במשק, באמצעות מערכת הבנקאות המקומית, הסתכמו בחודש יולי בכ-500 מיליוני דולרים. הפעילות התרכזה בענף הפעילות המקצועית, המדעית והטכנית ובענף המידע והתקשורת.

מימוש ישראלי בהיקף של כ-450 מיליוני דולרים

מנגד, בחודש יולי, תושבי ישראל מימשו נטו בחו”ל השקעות פיננסיות (אג”ח ומניות) בהיקף של כ-450 מיליוני דולרים. זאת בניגוד להשקעות נטו בהיקף של כ- 240 מיליונים ביוני.

בחודש יולי נרשמו מימושים נטו במניות זרות בחו”ל בסך של כ-670 מיליוני דולרים: מימושים נטו של כ-720 מיליוני דולרים על ידי המשקיעים המוסדיים בעיקר מימושים של תעודות סל על ידי קרנות הפנסיה החדשות וקופות הגמל, זאת בניגוד להשקעות נטו במניות זרות בהיקף של כ- 570 מיליונים ביוני.

כמו כן, נרשמו מימושים נטו במניות זרות בהיקף של כ-80 מיליוני דולרים על ידי המגזר העסקי. מימושים אלו קוזזו בחלקם על ידי השקעות נטו בהיקף של כ-130 מיליונים על ידי משקי הבית.

תושבי ישראל השקיעו ביולי נטו באג”ח זרות בהיקף של כ-220 מיליוני דולרים: השקעות נטו על ידי המשקיעים המוסדיים בהיקף של כ- 130 מיליוני דולרים, השקעות נטו על ידי משקי הבית בהיקף של כ-50 מיליונים, וכן, השקעות נטו בהיקף של כ- 40 מיליונים על ידי המגזר העסקי.

ההשקעות הישירות בחו”ל נטו של תושבי ישראל , באמצעות מערכת הבנקאות בלבד, היו מאוזנות. עיקר ההשקעות התבצעו ע”י חברות בענף התעשייה והחרושת ועיקר המימושים התבצעו ע”י חברות בענף הפעילות המקצועית, המדעית והטכנית.