תקשורת: ערוץ המורשת יוכל לשדר שידורי חדשות

לפי החלטת המועצה, בשעות צפיית שיא יותר לערוץ לשדר לכל היותר שעה אחת של שידורי חדשות. בנוסף, בשעות שאינן שעות צפיית שיא, יותר לערוץ לשדר מבזקים באורך כולל של 30 דקות לכל היותר

קיבל אישור לשדר שידורי חדשות. ערוץ 20

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין החליטה היום (חמישי) לאשר את בקשת הערוץ הייעודי למורשת ישראל (ערוץ 20) לשדר חדשות.

ערוץ 20 עלה לאוויר בחודש אוגוסט 2014, כשבהוראות רישיונו נקבע כי הוא רשאי לשדר חדשות בכפוף לקבלת אישור ממועצת הכבלים והלווין.

בחודש מרס השנה הגיש ערוץ 20 בקשה לשידור חדשות למועצה, ובחודשים שחלפו מאז הצוות המקצועי עבד מול הערוץ לקבלת הבהרות מפורטות בין השאר בנושא אופי השידורים; המערך הטכני; התכנית התפעולית; התכנית העסקית של הערוץ; כוח האדם שיעסוק בשידורי החדשות ועמידת הערוץ בתנאי הכשירות לקבלת רישיון מפיק חדשות עצמאי.

לפי החלטת המועצה, בשעות צפיית שיא יותר לערוץ לשדר לכל היותר שעה אחת של שידורי חדשות. בנוסף, בשעות שאינן שעות צפיית שיא, יותר לערוץ לשדר מבזקים באורך כולל של 30 דקות לכל היותר. שידורי החדשות ייכללו במכסת התכנים הכלליים (תכנים שאינם שידורי מורשת) העומדת על 25% מכלל שידורי הערוץ.

המועצה החליטה גם לבצע שינויים בנספח האתיקה ובנספח ההפרדה המבנית והעסקית של הערוץ כך שיתאימו גם לשידורי חדשות. כמו כן, קבעה המועצה בהתאם להתחייבות הערוץ, כי עליו להצטרף למועצת העיתונות שלה תקנון אתיקה המחייב את חבריה, ואכן הערוץ הודיע על הצטרפותו למועצה לאחר היציאה לשימוע בחודש נובמבר.

כזכור, הערוץ מחוייב ב-75% משידוריו כשידורי מורשת לצד יתרת השידורים הכלליים. המועצה הודיעה כי ללא תלות באישור שידורי החדשות, תמשיך המועצה לאכוף ביד קשה את עמידת הערוץ במחויבויות הרישיון.