149 מיליון שקלים – הכנסות חברת לודן ברבעון השני

ההכנסות צמחו ב-19% והרווח הנקי גדל ל-4.1 מיליון שקל ■ במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-6.6 מיליון שקלים

עצמאות כלכלית
כסף (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

חברת לודן הנדסה, העוסקת במתן שירותי תכנון הנדסי וניהול פרויקטים לחברות התעשייה התהליכית ופרויקטים באנרגיה מתחדשת, פרסמה היום (ראשון) את דוחותיה לרבעון השני של 2016

ההכנסות ברבעון השני של 2016 הגיעו לשיא של כ-149 מיליון שקלים, עלייה של 19% ביחס להכנסות ברבעון המקביל אשתקד.

בחלוקת הכנסות לפי מגזרים, חלה עליה של כ-12% במכירות חטיבת ההנדסה, שעמדו על כ-103 מיליון שקלים.

הכנסות חטיבת התוכנה והבקרה הסתכמו בכ-40 מיליון שקלים, צמיחה של כ-25% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, ובחטיבת אנרגיה ואיכות סביבה גדלו ההכנסות ל-8.1 מיליון שקלים, בהשוואה ל-3 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול בהכנסות נובע הן מרכישות שביצעה החברה בין התקופות, והן מגידול בפרויקטי הקמה בחו”ל.

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2016 הסתכם בכ-22.6 מיליון שקלים, (15.2% מסך ההכנסות), לעומת רווח גולמי של כ-4.9 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול ברווח הגולמי מיוחס לגידול בהיקפי הפעילות ומהלכי התייעלות שביצעה החברה, ומכך שבתקופה המקבילה אשתקד הוכרו הפסדים בגין פרויקטים במזרח אירופה.

הרווח התפעולי לפני הכנסות והוצאות אחרות ברבעון השני הסתכם בכ-8.3 מיליון שקלים (שיעור של 5.6% מסך ההכנסות), לעומת הפסד תפעולי של כ-7.2 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון השני הגיע לכ-10.4 מיליון שקלים, וזאת בהשוואה ל-EBITDA שלילי בגובה של 4.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2016 עמד על כ-4.1 מיליון שקלים, לעומת הפסד של כ-8.2 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

לאחר סיום הרבעון דיווחה לודן על הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי עם חברה ישראלית הפעילה במיזמי אנרגיה, לפיו הן ישקיעו במשותף בפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת לייצור גז ירוק וחשמל, אותם מפתחת לודן בהולנד.