2016: עליה של 41% במשכון כלי רכב

רשם המשכונות מפרסם נתונים לסיכום שנת 2016, לפיהם חלה עלייה של 20% במשכון נכסים מצד אזרחי ישראל.

חקירה של רשות המיסים (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

רשם המשכונות ברשות התאגידים מפרסם היום (רביעי) נתונים המסכמים את שנת 2016, מהם עולה כי חלה עלייה בהיקף של כ-13% בכלל הפעולות במשכונות בתוך כשנתיים.

בשנים 2015-2016 בוצעו בכל שנה ביחידת רשם המשכונות כ-900,000 פעולות במשכונות (ובכלל זה רישום, עיון, שינוי וביטול משכונות).

בשנת 2016 נרשם משכון על 308,428 נכסים, עלייה של כ- 20% בהשוואה לשנה שקדמה לה (256,638 נכסים שמושכנו בשנת 2015) ועליה של כ-48% בתוך שנתיים (208,693 נכסים שמושכנו בשנת 2014).

ניתוח פילוח הנכסים שמושכנו, לפי סוג הנכס הממושכן מצביע על זינוק חד בכמות רישומי המשכון על כלי הרכב בישראל בכל שנה.

בשנת 2016 נרשם משכון על 154,320 כלי רכב, עלייה של כ-41% בהשוואה לשנת 2015 בה נרשם משכון על 109,706 כלי רכב ועליה של כ-96% בהשוואה לשנת 2014 בה נרשם משכון על 78,880 כלי רכב.

עד לשנת 2016 בוצעו כלל פעולות רשם המשכונות בדרך “המסורתית” של הגשת בקשה ידנית בקבלת קהל או בדואר ועדכונה במערכת ע”י עובדי רשם המשכונות.

רשות התאגידים במשרד המשפטים קידמה מהלך, שלווה בפיתוח והקמת פלטפורמה מחשובית חדשנית ע”י אגף מערכות מידע במשרד, כמו גם תיקון חקיקתי מתאים, המאפשר ביצוע פעולות מקוונות במשכון ישירות על ידי הבנקים באופן מיידי ללא צורך בהגעה למשרדי רשם המשכונות.

בעקבות מהלך זה, החל מחודש אפריל 2016 החלו הבנקים לבטל רישומי משכון באופן ישיר ומקוון ללא כל צורך להגיע פיזית אל משרדי רשם המשכונות ברשות התאגידים, כאשר הפעולה מושלמת ומתעדכנת במאגר באופן מיידי.

מחודש אפריל 2016 ועד סוף מרץ 2017 בוטלו 162,000 משכונות באמצעות הממשק המקוון ישירות ע”י הבנקים. נתון זה מהווה כ-47% מכלל המשכונות שבוטלו בתקופה זו. מגמת העלייה בשימוש בממשק המקוון נמשכת וברבעון הראשון של שנת 2017 בוטלו כ-50,000 משכונות בדרך זו – כ-55% מכלל המשכונות שבוטלו ברבעון זה.