350 אלף שכירים זכו לרכב צמוד

זקיפת ההטבה בישראל היא גבוהה, בהשוואה לשאר מדינות ה‑OECD. עד שנת 2007, הזקיפה בישראל הייתה נמוכה משווי ההטבה האמיתי, דבר שגרם לביקוש יתר לרכב צמוד

רכב צמוד צילום: יח"צ

משרד האוצר מפרסם היום כי 350 אלף שכירים, שהם כ-10 אחוזים מכלל השכירים, נהנו מרכב צמוד בשנת 2017.

על פי נתוני המשרד – בעל רכב צמוד טיפוסי הוא גבר, בן 35‑54, המשתכר הכנסה גבוהה ומתגורר באזור המרכז. בממוצע, בעל רכב צמוד משתכר 30,000 ש”ח לחודש, פי 3.7 משכיר שאיננו בעל רכב צמוד.

על כל אישה המחזיקה ברכב צמוד, ישנם כ- 4 גברים המחזיקים ברכב צמוד.

זקיפת ההטבה בישראל היא גבוהה, בהשוואה לשאר מדינות ה‑OECD. עד שנת 2007, הזקיפה בישראל הייתה נמוכה משווי ההטבה האמיתי, דבר שגרם לביקוש יתר לרכב צמוד וכפועל יוצר לגידול בנסועה, בפקקים ובזיהום האוויר. כדי לצמצם את עיוותי המס, הועלה בשנת 2008 שווי השימוש ברכב צמוד.

מחזיקי רכב צמוד שילמו מסים בהיקף של כ- 5.6 מיליארד ש”ח בגין זקיפת שווי ההטבה, לעומת 3.4 מיליארד ש”ח לפי שווי השימוש המופחת שנהג עד לשנת 2007, כך שהעלאת שווי השימוש בשנת 2008 הכבידה את נטל המס על בעלי רכב צמוד ב-2.2 מיליארד שקלים