השטרות החדשים נכנסים לשימוש

נשלמת היערכות תפעולית לקראת הנפקת השטרות בעריכים 20 שקלים ו-100 שקלים

השטר החדש של 20 ש"ח צילום: בנק ישראל

בנק ישראל הודיע כי בסוף  חודש נובמבר 2017 צפויים להיכנס למחזור שני השטרות הנותרים מסדרה ג’ של השקל החדש בעריכים 20 שקלים ו-100 שקלים.

במסגרת ההיערכות התפעולית להנפקת השטרות נדרשים מפעילי מכונות אוטומטיות להשלים את כיול המכונות למכירת מוצרים והמכונות לספירת שטרות באמצעות תוכנה המתאימה לזיהוי השטרות החדשים.

מחלקת המטבע קראה למפעילי המכונות האוטומטיות והמכונות לספירת שטרות, אשר טרם סיימו את כיול המכונות המופעלות על ידם לפנות בהקדם לספקי המכונות לצורך כיול המכונות שברשותם, וזאת על מנת לוודא כי המכונות שברשותם ערוכות לזהות ולקבל את השטרות החדשים במועד הפצת השטרות לציבור.

בהמשך, מחלקת המטבע בבנק ישראל תפרסם מידע לציבור אודות השטרות החדשים וסימני הביטחון המשולבים בהם.