5.6 מיליארד שקלים גויסו בחודש מאי באג”ח קונצרני

תחילת השנה הונפקו בשוק החוב הקונצרני אגרות חוב בהיקף של כ-34 מיליארד שקלים על ידי כ-84 מנפיקים

ערן היימר, מנכ"ל מידרוג צילום: יעל צור

בחודש מאי 2018 היקף גיוסי אג”ח קונצרני צפוי להסתכם בכ-5.6 מיליארד ₪ ערך נקוב –מעט גבוה מההיקף בתקופה המקבילה אשתקד.

הנפקות אגרות החוב בשוק החוב הקונצרני צפויות להסתכם בחודש מאי 2018 בכ-5.2 מיליארד ₪, בהשוואה ל-4.2 מיליארד ₪ ו-2.8 מיליארד ₪ בחודש המקביל בשנים 2016 ו-2017, בהתאמה.

אם מביאים בחשבון את ההנפקה הגדולה של חברת נמלי ישראל (חנ”י), בהיקף של כ- 2.5 מיליארד ₪ ערך נקוב, הרי שמדובר בהיקף הנפקות נמוך יחסית.

מאז תחילת שנת 2018, גויסו במצטבר כ-29 מיליארד ₪ ערך נקוב, לעומת כ-38 מיליארד ₪ ו-28 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2017 ו-2016, בהתאמה.

בשנת 2018 נכללו שתי הנפקות גדולות יחסית של חברות ממשלתיות: האחת הנפקה של חח”י בסך של כ-3.5 מיליארד ₪ (כמיליארד דולר ערך נקוב) והשנייה הנפקה של חנ”י בסך של כ-2.5 מיליארד ₪, ובסך הכל בסכום כ-6.0 מיליארד ₪. היקף ההנפקות של חברות ממשלתיות בשנים 2017 ו-2016 היה נמוך יחסית לשנה הנוכחית (כ-1.4 מיליארד ₪ בכל אחת מהשנים).

חלקו של הסקטור הפרטי בהנפקות אג”ח קונצרני – קרי ללא מוסדות פיננסיים (בנקים וחברות ביטוח) וללא חברות ממשלתיות, הסתכם מאז תחילת שנת 2018 בכ-23 מיליארד ₪ ערך נקוב, זאת לעומת כ- 29 מיליארד ₪ ערך נקוב בשנת 2017 וכ-14 מיליארד ₪ ערך נקוב בשנת 2016.

הירידה בהיקף ההנפקות המצטבר מתחילת השנה בסקטור הפרטי בסך של כ-6 מיליארד ₪ נובעת ברובה ממגזר העסקי שאינו נדל”ן ובנוי (ירידה של כ-3 מיליארד ₪ בתקופה ינואר-מאי 2018 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2017, המהווה ירידה של כ-25%) ובמידה פחותה גם מירידה במגזר נדל”ן הבינוי (ירידה של כ-2.0 מיליארד ₪ בתקופה ינואר-מאי 2018 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2017, המהווה ירידה של כ- 12%).

חלקו של הסקטור הפיננסי בהנפקות 2018 עד עתה – כ-4.2 מיליארד ₪ ערך נקוב, אשר מרביתם גויסו בחודש אפריל 2018, והינו נמוך אף בהשוואה לשנת 2017 (כ-5.0 מיליארד ₪) לעומת מעמדו הדומיננטי בשנת 2016 (כ-12.7 מיליארד ₪).

ערן היימר, מנכ”ל מידרוג, אומר כי “השוק הקונצרני מפגין חוסן יחסי בהיקף הגיוסים עם קצב שנתי העולה על זה של שנה קודמת בזכות גם סקטור התשתיות”.

“השוק ממשיך ליהנות מרמת הריבית הנמוכה השוררת במשק, אם כי ניתן לראות מזה מספר חודשים כי המרווחים מגיבים בעלייה נוכח לתנודתיות בשוקי ההון העולמיים. מגמה זו צפויה להימשך בחודשים הקרובים, כאשר הדינאמיקה הגיאופוליטית בישראל תוסיף אף היא לתנודתיות ולעליית מרווחים”, מסכם היימר.