שר האוצר משה כחלון (צילום: משה מילנר, לע"מ)

במטרה להעלות את הצמיחה החליט שר האוצר, משה כחלון, על הפחתה של 2 אחוזים במס החברות.

ההפחתה צפויה לעודד את ההשקעות במשק ובכך לסייע לפתיחת מקומות עבודה חדשים ולצמיחת המשק. ההפחתה במס החברות הינה צעד משמעותי ומשלים לצעדים שכבר מוביל שר האוצר, דוגמת אשראי לעסקים קטנים והקמת קרנות הון צמיחה לעסקים קטנים ובינוניים וכן מענקים שניתנים למפעלים ויצואנים.

בנוסף לכך, לצורך הקלה על העובדים בעלי השכר הנמוך והממוצע, החליט שר האוצר על הקלת נטל מס ההכנסה עבור שכבות אלו. הקלת נטל המס עבור העובדים תבוא לידי ביטוי באמצעות ריווח מדרגות המס אשר תוריד את שיעור מס ההכנסה הממוצע אותו משלמים העובדים.

ההחלטות עתידות להכנס לתוקף החל משנת 2017, כאשר עד שנת 2018 יופחת מס החברות בשני אחוזים.