80 מיליון שקלים להראל פיננסים ברבע הראשון של 2018

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2018 עם רווח כולל של כ-80 מיליון ש"ח

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל צילום: פלאש 90

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע”מ פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2018:

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ-6.3 מיליארד ש”ח, בהשוואה לכ-5.47 מיליארד ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-15%.

הרווח הכולל ברבעון הראשון של שנת 2018, הסתכם בכ-80 מיליון ש”ח, לעומת רווח כולל של כ-253 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 31 במרץ 2018, הינו בסך של כ-5.54 מיליארד ש”ח.

התשואה על ההון במונחים שנתיים, ברבעון הראשון לשנת 2018 עמדה על 6%.

סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסים עלה, נכון ליום 31 במרץ 2018, לסך של כ-223.7 מיליארד ש”ח.

מישל סיבוני, מנכ”ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מסר כי קבוצת הראל מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2018 עם המשך מגמת הצמיחה בענפי הפעילות השונים. התוצאות הכספיות הושפעו בעיקר מחולשת שוק ההון ברבעון הראשון. אנו ממשיכים ביישום האסטרטגיה החדשה שלנו המשלבת בין דיגיטל, Big Data  וקשר אישי של הסוכן ללקוח בכל פעילויות הקבוצה, וגאים בכך שההשקעה הרבה בטכנולוגיה לצד המשך שמירה על ההון האנושי המיוחד שמאפיין את הראל החלו לתרום לביצועי החברה, ולהערכתנו גם יניבו פירות משמעותיים בהמשך הדרך”.