HSBC ו-JP Morgan יממנו את חלקן של דלק קידוחים ואבנר בפרויקט לווייתן

ההלוואה הינה חלק מיישום אסטרטגיה מימונית ארוכת טווח, אשר נועדה לצמצם את עלויות המימון של השותפויות ותממן את מירב השקעותיהן בפיתוח המאגר עד תחילת הזרמת הגז ממאגר לוויתן

יוסי אבו (צילום: יח"צ)

השותפויות דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט, המחזיקות ב- 45.34% בפרויקט לווייתן (22.67% כל אחת), דיווחו הבוקר (ראשון) כי חתמו על מכתבי התחייבות למימון חלקן בפיתוח שלב א’-1 של פרויקט לווייתן. מדובר במימון הפרויקטלי הגדול ביותר שבוצע אי פעם במשק הישראלי, לפרוייקט בשלב פיתוח.

השותפויות דיווחו הבוקר כי נחתמו מכתבי התחייבות (Commitment Letters) ביניהן לבין HSBC Bank Plc ו- J.P. Morgan Limited  אשר מונו כבנקים חתמים, בהם התחייבו להעמיד לשותפויות מימון מסוג Limited-Recourse, בסכום של 1.5 עד 1.75 מיליארד דולר (במשותף), למימון חלקן של השותפויות בפיתוח פרויקט לווייתן.

המימון יינתן כנגד שעבוד חלקן של השותפויות בלווייתן, ובתשלום ריבית משתנה אשר תשולם מידי שלושה חודשים, מחושבת לפי LIBOR לשלושה חודשים בתוספת מרווח.

הקרן תוחזר בתשלום אחד בחלוף 4 שנים, באמצעות גיוס אגרות חוב ארוכות טווח, בדומה לגיוס איגרות החוב המוצלח שנעשה בפרויקט תמר (תמר בונד).

ההלוואה הינה חלק מיישום אסטרטגיה מימונית ארוכת טווח, אשר נועדה לצמצם את עלויות המימון של השותפויות ותממן את מירב השקעותיהן בפיתוח המאגר עד תחילת הזרמת הגז ממאגר לוויתן.

עסקת המימון מיועדת למימון פיתוח שלב א’-1 בלווייתן, הכולל אספקת גז מלווייתן למשק המקומי, לירדן, לרש”פ והסכמים אזוריים נוספים ככל שיחתמו.

יוסי אבו, מנכ”ל דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט אמר כי “עסקת המימון הינה הבעת אמון נוספת של תעשיית הפיננסים הבינלאומית, בהובלת HSBC  ו- JP Morgan, בדלק קידוחים ואבנר בכלל, ובפרוייקט לוויתן בפרט. אנו גאים להוביל את המימון ההיסטורי הזה, ומחויבים לפעול על מנת להזרים גז מלוויתן למשק הישראלי ולייצוא כבר בסוף שנת 2019. פרוייקט לווייתן צועד היום צעד משמעותי קדימה, והמשק הישראלי כולו מתקדם יחד איתו”.

יוסי גבורה, משנה למנכ”ל לענייני כספים בדלק קידוחים ואבנר ציין כי “עם חתימת הסכמי המימון, אשר יאפשרו לשותפויות לממן את עיקר השקעתן בפיתוח מאגר לווייתן, דלק ואבנר ערוכות לקבלת החלטת השקעה בפרויקט לווייתן, שהינו פרויקט התשתית במימון המגזר העסקי הגדול בתולדות המדינה. התמיכה שאנו מקבלים מ-HSBC , JP Morgan וממוסדות פיננסים נוספים, מקומיים וזרים, קריטית למשק הישראלי ותביא להשקעות זרות רבות בעתיד”.