IDB: היו כשלים, היום הפיקוח שונה

כך מודים נציגי בנק ישראל, האוצר ורשות ניירות ערך בוועדה לביקורת המדינה ■ יו"ר הוועדה, קארין אלהרר: כשל הגופים-המפקחים השפיעה על כל אזרח בישראל

ח"כ קארין אלהרר צילום: מור אורן

“נכשלנו בפיקוח על IDB, אך כיום הפיקוח שונה לחלוטין”, כך מודים היום (רביעי) נציגי בנק ישראל, האוצר, רשות ניירות ערך והממונה על ההגבלים העסקיים בוועדה לביקורת המדינה.

לדברי יו”ר הוועדה, ח”כ קארין אלהרר (יש עתיד) החל מאמצע שנות ה-90 הפכה IDB לאחת הקבוצות העסקיות הגדולות במשק ובשיאה החזיקה ב-250 חברות, והשפיעה רבות על חיי כל אזרח במדינה.

“הבנקים וחברות הביטוח אישרו לחברה אשראי בגובה של כ-2 מיליארד שקלים, ללא כל בטוחות. התנהלות הקבוצה הייתה כושלת ומסוכנת, אך הכשל המרכזי והמשמעותי היה הכשל של שומרי הסף – המפקח על הבנקים, הרשות לניירות ערך, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון ועדות האשראי בבנקים, רשות המיסים, מנהל מקרקעי ישראל – שהיו אמורים לעצור אותה”.

“התחושה הייתה שהם מתחמקים מתשובות ומפירוט מה יהיה שונה בעתיד, והעובדה שהוועדה הבינמשרדית שאמורה לפקח על העניין לא התכנסה”, אמרה אלהרר והוסיפה כי “תופעה מדאיגה נוספת היא שבכירים ממשלתיים שונים, שקיבלו החלטות הקשורות לקבוצה, מצאו עצמם זמן קצר אחר כך עובדים בקבוצה”.

עו”ד נילי אבן חן, סמנכ”לית כלכלה בתנועה לאיכות השלטון, הוסיפה כי “נפילתו של דנקנר לא התרחשה בגלל שהגופים-המפקחים הצליחו בתפקידם אלא בגלל כשלנו-שלו, ולכן סיפורה של החברה הוא לא-פחות מ’יום כיפור של העסקים בישראל’. הוא היה במשך שנים המודל האגדי של איש עסקים בישראל, ולציבור מגיע מעגלים של שומרי-סף עליו ועל האינטרסים שלו”.

“הופקו לקחים מעמיקים”

לדברי אור סופר, סגן המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, “היו כשלים במתן האשראי, אך לא בשיתוף-פעולה עם מחזיקי השליטה – ובוודאי שמאז הופקו לקחים מעמיקים. במשך השנים הפסדי האשראי של בנקים בישראל היו נמוכים בצורה משמעותית באחוזים – מהפסדי אשראי של בנקים בעולם. האשראי הצרכני עולה במשך השנים – ואילו האשראי ללווים הגדולים והריכוזיות שלהם יורדת משנה לשנה”.

הוא הודה כי אף מפקח ביחידתו, לא התפטר או פוטר כתוצאה מהכשלים בפיקוח.

פיני שחר, סגן הממונה על שוק ההון באוצר, הדגיש כי ההלוואה שניתנה בשנת 2003 הוענקה לפי כל הכללים שנהגו אז, ולא ניתן לשפוט אותה ע”פ כללי השוק הנוהגים כיום, שהשתנו עמוקות מאז.

נציגי מבקר המדינה הבטיחו, כי הם בודקים בצורה מתמשכת ולאורך שנים את פעילות הגופים-המפקחים – כדי למנוע תופעות כאלו בעתיד.