29.9 C
Tel Aviv
Monday, August 8, 2022
ראשי תגיות אבנר

תגית: אבנר

שותפות לווייתן אישרו לפנות קבלת החלטת השקעה סופית בפרויקט לפיתוח מאגר לוויתן בהתאם לשלב 1א' של תכנית הפיתוח. מאגר לוויתן הממוקם כמאה קילומטרים מערבית לחיפה, נתגלה בדצמבר 2010, והוכר כאחת מתגליות הגז הטבעי הגדולות בעולם בעשור הקודם. היקף ההשקעה שאושרה לצורך פיתוחו ע"י בעלות הזכויות במאגר עומד על 3.75  מליארד דולר, זאת בנוסף לכמיליארד דולר שכבר הושקעו עד היום בפעילויות שונות...
דלק קידוחים ואבנר הודיעו הבוקר (חמישי) על סיום השלב המוסדי בהנפקת האג"ח הדולרי של סדרה א' בכל אחת מהשותפויות. שלב המכרז הציבורי יושלם בימים הקרובים. השלב המוסדי של ההנפקה, אשר הסתיים אמש, רשם ביקושי שיא של כ-3.2 מיליארד שקלים - למעלה מפי שניים מיעד הגיוס, אשר עמד על כ-400 מיליון דולרים. במסגרת הגיוס כולו תנפיק החברה אגרות חוב צמודות דולר בהיקף...
דירקטוריון השותף הכללי באבנר ובדלק קידוחים אישר את תכנית הפיתוח, תכנית העבודה והתקציב המוצע לפיתוח שלב 1א' בתוכנית הפיתוח של פרויקט ליוויתן, בקיבולת של כ-BCM 12 לשנה, ובעלות של כ-3.5 עד 4 מיליארד דולר ארה"ב (בגין 100% מהזכויות במאגר לוויתן). הדירקטוריונים הסמיכו את הנהלת השותפות לאשר בהקדם החלטת השקעה סופית (FID) לפיתוח מאגר לווייתן במטרה לאפשר את פיתוח המאגר בלוח...
השותפויות דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט, המחזיקות ב- 45.34% בפרויקט לווייתן (22.67% כל אחת), דיווחו הבוקר (ראשון) כי חתמו על מכתבי התחייבות למימון חלקן בפיתוח שלב א'-1 של פרויקט לווייתן. מדובר במימון הפרויקטלי הגדול ביותר שבוצע אי פעם במשק הישראלי, לפרוייקט בשלב פיתוח. השותפויות דיווחו הבוקר כי נחתמו מכתבי התחייבות (Commitment Letters) ביניהן לבין HSBC Bank Plc ו- J.P. Morgan...
דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט פרסמו לפני זמן קצר (רביעי) את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2016. הרווח הנקי של השותפויות (דלק קידוחים ואבנר) ברבעון זה עמד על 80.9 מיליון דולרים, לעומת סך של 76.1 מיליון דולרים בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ-6.3%. רווחי השותפויות במהלך תקופת הדוח עמדו על 208.9 מיליון דולרים, לעומת סך של 185.7 מיליון דולרים...
דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט פרסמו היום (רביעי) את הדו"חות הכספיים לרבעון השני של 2016. רווחי השותפויות ברבעון זה עמדו על 64 מיליון דולרים, לעומת סך של 49.6 מיליון דולרים בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של 29% ברווחים הכספיים. הגידול ברווח בתקופת הדו"ח לעומת התקופה המקבילה,  נובע בעיקר מעלייה ניכרת בביקושים לגז טבעי מתמר. דלק קידוחים הרוויחה במהלך הרבעון 33 מיליון דולרים...
'דלק קידוחים' ו'אבנר', המחזיקות במאגרי כריש ותנין, חתמו היום (שלישי) על עסקה למכירת 100% מהמאגרים לחברת האנרגיה היוונית 'Energean Oil & Gas', הפועלת במספר מדינות בעולם. העסקה מהווה אבן דרך משמעותית ביישום מתווה הגז, ובשלב הבא על העסקה לקבל את אישור הגורמים הממונים. התמורה שבה משקפת החזר השקעה השותפות בסך של 148.5 מיליון דולרים,  בתוספת תמלוגים עתידיים ממכירות הגז והקונדנסט הצפויות...