21.1 C
Tel Aviv
Saturday, November 27, 2021
ראשי תגיות אג”ח

תגית: אג”ח

בחודש מאי 2018 היקף גיוסי אג"ח קונצרני צפוי להסתכם בכ-5.6 מיליארד ₪ ערך נקוב –מעט גבוה מההיקף בתקופה המקבילה אשתקד. הנפקות אגרות החוב בשוק החוב הקונצרני צפויות להסתכם בחודש מאי 2018 בכ-5.2 מיליארד ₪, בהשוואה ל-4.2 מיליארד ₪ ו-2.8 מיליארד ₪ בחודש המקביל בשנים 2016 ו-2017, בהתאמה. אם מביאים בחשבון את ההנפקה הגדולה של חברת נמלי ישראל (חנ"י), בהיקף של כ-...
הצלחה במכרז הציבורי בהנפקת אגרות החוב של חברת הנדל״ן מצלאוי. בהנפקה לציבור התקבלו ביקושים בהיקף של 140 מיליון שקל, פי 2 מהיקף הגיוס. היקף הגיוס בסדרה ה׳ של אגרות החוב עומד על כ-73 מיליון שקלים (ברוטו), כאשר הריבית השקלית שנקבעה במכרז היא בגובה של 5.6%. החתם המוביל בהנפקה היא חברת אינפין קפיטל. באמצעות הגיוס מתכננת מצלאוי למחזר את שתי סדרות האג״ח...
פנינסולה, העוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל לצרכי הון חוזר, השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת אג"ח ראשונה - סדרה א'. במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ-740 מיליון שקלים מתוכם בחרה החברה לגייס כ-222 מיליון שקלים. מטרת הגיוס היא גיוון מקורות המימון של החברה. מחיר יחידה במכרז נסגר על 997.5 ₪ לכל 1,000 שקלים ערך נקוב...
חברת החשמל השלימה בהצלחה יתרה את השלב המוסדי במסגרת הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות 28 ו-29 וגייסה כ- 1.6 מיליארד שקלים. לאור ההיקף הגדול של הביקושים, אישר דירקטוריון החברה את הגדלת ההנפקה מסך של 1 מיליארד שקלים לסך כולל של  כ-1.6 מיליארד שקלים. בסדרה 28 גייסה החברה כ-  0.5 מיליארד ש"ח בתשואה לפדיון של 1.45%, מרווח של 0.67% מעל אג"ח ממשלתי. בסדרה...
הצלחה בהנפקת אגרות החוב של קבוצת הראל השקעות. חברת הבת, הראל הנפקות, השלימה בסוף השבוע גיוס בסך של כ-250.1 מיליון שקלים. במסגרת השלב המוסדי, זכתה החברה לביקושים בהיקף של כ-850 מיליון שקל, פי 3.5 מהסכום שבחרה לגייס. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, מחיר הסגירה ליחידה נקבע על 1,000 שקל, המשקף תשואה של כ- 2.28% - נמוך מתשואת איגרות החוב בבורסה. הראל ביצעה...
עצמאות כלכלית
החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, השלימה היום (רביעי) בלונדון הנפקה של אג"ח באירו לממשלת ישראל. האיגרת הונפקה לשני טווחים:  10 שנים בהיקף של 1.5 מיליארד אירו בקופון של 1.5%, וטווח נוסף ל-20 שנים בהיקף של 750 מיליון אירו ובקופון של 2.375%. בסמוך להנפקה נערך סבב פגישות נרחב של צוות חטיבת המימון בחשב הכללי, בראשות סגן בכיר לחשבת הכללית רו"ח...
בנק ישראל מפרסם היום (שני) נתונים על השקעות ישירות נטו של תושבי חוץ בישראל ופירעון סדרת אג"ח ממשלתית הנסחרת בחו"ל. בחודש נובמבר מימשו נטו תושבי חוץ סך של כ-370 מיליוני דולרים באג"ח ממשלתיות הנסחרות בת"א, זאת בניגוד להשקעות נטו בהיקף של כ-130 מיליונים בחודש אוקטובר, כך נמסר היום מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל. כמו כן, בחודש נובמבר הגיעה לפדיון סדרה של...
למרות יום קשה בשוק האג״ח בבורסה בתל אביב, ויתניה הצליחה להשלים את השלב המוסדי של גיוס סדרה ד׳ של הנפקת אגרות החוב שלה בביקושים בהיקף של 243 מיליון שקלים, פי 2 מהסכום אותו ביקשה לגייס. במסגרת הגיוס קיבלה החברה התחייבויות לרכישה של אגרות חוב בהיקף של 144 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. הריבית השקלית במכרז נקבעה על 3.85%, במח״מ של 5.15....
הצלחה לחברת רבוע כחול נדל"ן, שבשליטת מוטי בן משה, בשלב המוסדי להרחבת אגרות חוב סדרה ה'. החברה, בניהולו של זאב שטיין, גייסה כ-250 מיליון שקל בתשואה אפקטיבית של כ-2.2%. במסגרת המכרז המקדים למשקיעים מוסדיים, שנערך אתמול, להרחבת סדרה ה' התקבלו ביקושי יתר של כ-620 מיליון שקל מצד המוסדיים, והחברה החליטה להיענות לכ-250 מיליון שקל. אגרות החוב של רובע נדל"ן מדורגות A2.il על...
חברת החשמל השלימה בהצלחה יתרה את השלב המוסדי במסגרת הרחבה של שתי סדרות אג"ח קיימות 26 ו-27 וגייסה כ-3 מיליארד שקלים  בסדרה 26 גייסה החברה כ-1.3 מיליארד שקלים ובסדרה 27 גויסו כ-1.7 מיליארד שקלים. בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים  בהיקף כולל  של למעלה מ-4 מיליארדי שקלים. אגרות החוב מדורגות בדירוג גבוה: ilAA על ידי מעלות S&P ו- Aa2.ilעל ידי מידרוג, שתי הסדרות באופק יציב. מעניין לציין,...