30.9 C
Tel Aviv
Friday, August 19, 2022
ראשי תגיות אגרות חוב

תגית: אגרות חוב

בחינת המרווחים החציוניים בשוק האג"ח הקונצרני בישראל לחודש אפריל אל מול החודש הקודם (ממוצע חודשי) מראה, כי בניגוד למגמה שאפיינה את החודשים האחרונים, בחודש אפריל חל ניתוק בין המגזר הצמוד למגזר השקלי. במגזר הצמוד חלה פתיחת מרווחים שבין 5 ל- 45 נקודות בסיס ואילו המגזר השקלי הציג מגמה מעורבת (בקבוצת ה-Aaa.il-Aa.il פתיחת מרווחים של עד 7 נקודות בסיס, סגירת מרווחים...