19.9 C
Tel Aviv
Monday, May 23, 2022
ראשי תגיות אורי מקלב

תגית: אורי מקלב

במסגרת התקנות החדשות של משרד האנרגיה והתשתיות שהובאו לאישור בוועדת חוקה של הכנסת, ביקש שר האנרגיה לחייב את תחנות הדלק בקנסות גבוהים בגין אי פרסום מחירי הדלק מחוץ לתחנה במקום בולט לעין ובסוג כתב מסוים. בדיון שהתקיים בוועדה ביקש ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה) לדחות את בקשת המשרד, ודרש לצמצם את גובה הקנסות. לטענתו של מקלב, "אין כאן בעיה צרכנית אמיתית....
צילום
השר משה כחלון ממשיך בצעדים יוצאי דופן בשוק הנדל"ן הישראלי. משרד האוצר מציע במסגרת חוק ההסדרים שיובא בשבוע הבא לעיון הממשלה, כי החל מתחילת שנת 2017 יוטל מס שנתי חדש על מי שמחזיקים שלוש דירות למגורים ויותר. פקידי המשרד מעריכים כי בישראל חיים לפחות 50 אלף שני אדם המחזיקים בלמעלה מ-180 אלף דירות. על פי התוכנית כך ייגבה המס: שתי הדירות הראשונות...
הצעת חוק חדשה, שהגיש ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה) קובעת כי חברת ביטוח שלא תעמוד בהתחייבותה ולא תשלם למבוטח פיצויים שנקבעו בבית המשפט, בית המשפט יוסמך לפסוק למבוטח פיצויים של עד פי-20 מריבית החשב הכללי, ריבית שעומדת היום על אחוז אחד ובהתאמה הפיצוי למבוטח יעמוד על עד 20%. חוק חוזה הביטוח קובע כי חברת ביטוח חייבת לשלם תגמולי ביטוח תוך...