22.5 C
Tel Aviv
Tuesday, October 26, 2021
ראשי תגיות אחזקות

תגית: אחזקות

על פי המדיניות החדשה של בנק ישראל מחודש יוני 2016, ניתן היום (שלישי) היתר של נגידת בנק ישראל לשולטים בקבוצה פיננסית אשר מנהלת כספי לקוחות, אשר פנתה לקבלת היתר להחזיק אמצעי שליטה בתאגידים בנקאיים בשיעור של עד 7.5%. ההיתר שהוענק על בסיס המדיניות שפורסמה, מגביל, בין היתר, את סך כל אמצעי השליטה בבנקים המוחזקים על ידי כל אחת מהחברות שבקבוצה...