30.9 C
Tel Aviv
Friday, August 19, 2022
ראשי תגיות אירו

תגית: אירו

במהלך חודש אפריל התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 0.4% ונחלש מול האירו בשיעור של 1.5%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 0.5%. בעולם, נחלש הדולר באפריל מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 1.8% מול האירו, ב- 0.5% מול הין היפני, ב-0.7%  מול הפרנק השוויצרי ו- בכ- 3.7% מול הפאונד...
במהלך חודש ינואר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 2% אך נחלש מול האירו בשיעור של 0.3%, כך מפרסם היום (רביעי) בנק ישראל. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.9%. בעולם, נחלש הדולר משמעותית בינואר מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב-2.2% מול האירו, ב-3.2% מול הין היפני, בכ-2.8% מול הפרנק...
עצמאות כלכלית
החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, השלימה היום (רביעי) בלונדון הנפקה של אג"ח באירו לממשלת ישראל. האיגרת הונפקה לשני טווחים:  10 שנים בהיקף של 1.5 מיליארד אירו בקופון של 1.5%, וטווח נוסף ל-20 שנים בהיקף של 750 מיליון אירו ובקופון של 2.375%. בסמוך להנפקה נערך סבב פגישות נרחב של צוות חטיבת המימון בחשב הכללי, בראשות סגן בכיר לחשבת הכללית רו"ח...
נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש, פנה היום (רביעי) לשר האוצר, משה כחלון וביקש ממנו לגבש באופן מיידי חבילת סיוע ליצואני האירו, שתעזור להם למנוע את הפגיעה הכלכלית הקשה ואת הצניחה הצפויה ביצוא בשל נפילת שער היורו. ברוש כתב לשר כחלון, "אנו מבקשים תיאום של מפגש דחוף עם יצואנים לגוש, במטרה להגדיר חבילת סיוע אשר תאפשר לגשר על הפגיעה בכושר התחרות...
עצמאות כלכלית
במהלך חודש אוקטובר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של 2.4% ומול האירו בשיעור של 0.2%, כך עולה מנתונים שפרסם היום (שלישי) בנק ישראל. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 0.9%. חשוב לציין כי בעקבות חגי תשרי, בחודש אוקטובר שעות המסחר היו מצומצמות בהשוואה לספטמבר. בעולם, התחזק הדולר באוקטובר מול רוב המטבעות העיקריים...
במהלך חודש ספטמבר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 0.7%  ומול האירו בשיעור של 0.4%, כך עולה מסקירה שפירסמה היום (ראשון) בנק ישראל. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.65%. בעולם, נחלש הדולר בספטמבר מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב-0.3% מול האירו, ב-2.1% מול הין היפני ובכ-1.6%  מול הפרנק השוויצרי;...