14.1 C
Tel Aviv
Sunday, November 28, 2021
ראשי תגיות אלבר

תגית: אלבר

אלבר השלימה בהצלחה גיוס של כ- 100 מיליון שקלים בהנפקת סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים. המחיר בהנפקה נסגר על 984 ש"ח לכל 1,000 שקלים - לעומת מחיר המינימום שעמד על 980 ש"ח ומשקף תשואה (לא צמודה) של כ-1.63%. במסגרת ההנפקה התקבלו ביקושים של למעלה מפי 2 מהם החברה גייסה כ-80 מיליון ש"ח במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים והיתרה במכרז הציבורי. אורן...
חברת אלבר הגישה את הדו"חות הכספיים שלה לרבעון השני של שנת 2016. מהתוצאות עולה כי חלה צמיחה במכירת כלי הרכב וגידול משמעותי ברווחי ההון של אלבר ברבעון השני שהסתכמו מתחילת השנה בכ 61 מיליון שקלים. הכנסות החברה גדלו בכ-5% והסתכמו בכ-649 מיליון שקלים לעומת כ-619 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מהשכרת כלי רכב, שירותי מוסך, דרך וגרירה הסתכמו בכ-260 מיליון שקלים לעומת...