19.5 C
Tel Aviv
Saturday, October 23, 2021
ראשי תגיות אמצעי תשלום

תגית: אמצעי תשלום

בשנים האחרונות חלות התפתחויות טכנולוגיות מואצות בתחום מערכות התשלומים בעולם. כחלק מקידום התחרות בשוק שירותי התשלום מפרסמת הוועדה לקידום השימוש באמצעי תשלום מתקדמים את המסמך "עקרונות לאסדרת שירותי התשלום" שגובש בוועדת משנה, שישמש כבסיס לתזכיר חוק בנושא. אסדרת שירותי התשלום תאפשר לגופים חוץ-בנקאיים לנהל עבור  לקוחותיהם חשבונות ולספק להם שירותי תשלום, לרבות הנפקת אמצעי תשלום, סליקה של  עסקות תשלום והעברות...