13 C
Tel Aviv
Friday, January 21, 2022
ראשי תגיות בנק דקסיה ישראל

תגית: בנק דקסיה ישראל

בנק דקסיה ישראל חתם על הסכם עם הראל ועם כלל למכירת תיק אשראי מוניציפאלי בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקלים. עסקה זו מהווה פריצת דרך בשוק הישראלי כעסקה ראשונה למכירת תיק אשראי מוניציפאלי, וזכתה להתעניינות וביקוש רב מצד השוק. מדובר בצעד משמעותי ראשון ביישום האסטרטגיה והמודל העסקי החדשים של הבנק שאושרו לפני כחודשיים. מכירת התיק, שכפופה לאישור בנק ישראל, נועדה לשחרר עודפי הון...
דירקטוריון בנק דקסיה ישראל אישר אסטרטגיה חדשה שמטרתה שיפור התשואה להון של הבנק לבעלי המניות שלו והרחבת המודל העסקי. כיום בנק דקסיה ישראל הוא הבנק המוביל במערכת הבנקאית בשלושה פרמטרים עיקריים: יעילות תפעולית - יחס היעילות נע בין 30%-40% (בהשוואה לכ- 58%-95% במערכת הבנקאית בשנת 2016) איכות תיק האשראי – שיעור החובות הפגומים עומד על 0.2% בלבד מתיק האשראי (בהשוואה...
בנק דקסיה ישראל פרסם היום (שלישי) את התוצאות הכספיות למחצית הראשונה של 2016. הרווח הנקי של הבנק במחצית הראשונה של 2016 הסתכם ב-32.8 מיליון שקלים לעומת 35.7 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, שהושפעה מרווחים גבוהים ממימוש ניירות ערך. בנטרול הרווחים ממימוש ניירות ערך זמינים למכירה, הרווח הנקי של הבנק עלה ב-42% בהשוואה לחציון הראשון אשתקד. מגמת הגידול ברווח השתקפה גם בהשוואת הרווח הנקי של...