30.9 C
Tel Aviv
Thursday, August 11, 2022
ראשי תגיות בנק ישראל

תגית: בנק ישראל

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ערך לראשונה סקר שביעות רצון בקרב לקוחות המערכת הבנקאית, לבחינת תפיסת שביעות הרצון מהשירות הניתן להם על ידי הבנקים בו הם מנהלים את חשבונם. הסקר ייערך ויתפרסם מדי שנה. הסקר משקף את תפיסת הציבור בנוגע לאיכות השירותים המתקבלים מהבנק בו הם מנהלים את חשבונם, בהשוואה לבנקים אחרים.
עצמאות כלכלית
בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל מפרסמים היום (ראשון) כי ברביע הראשון של שנת 2018 עלה שוויו של תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-28.7 מיליארדי ש"ח (0.8%), לרמה של כ- 3.65 טריליוני ש"ח. העלייה בשווי התיק ברביע הראשון נבעה בעיקר מגידול ביתרת ההשקעות בחו"ל (23.5 מיליארדים, 4.8%) וברכיבי אגרות החוב הממשלתיות והחברות (15.3 מיליארדים, 1.4%). עם זאת, משקל תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור...
בנק ישראל מפרסם היום (ראשון) מדיניות שמסדירה, מבהירה ומפשטת את התהליך של הקמת בנק, ויוצרת ליזם המעוניין להקים בנק וודאות רגולטורית עוד בשלב מוקדם של תהליך הרישוי. המדיניות נקבעה תוך בחינת מודלים ופרסומים של רשויות פיקוח בעולם, לרבות אנגליה ואוסטרליה, וביצוע התאמות למשק הישראלי. המדיניות החדשה מאפשרת ליזם לקבל – תוך פרק זמן קצר יחסית ועוד לפני שהסתיימה ההיערכות...
 "צריך להיות מוכן לכל תרחיש. היינו בתקופה של יציבות, אפילו מוגזמת, ותנודות זה חלק מהחיים. אין כרגע איזושהי סיבה לצפות ירידה בפעילות אבל צריך לראות. יש מלחמה עולמית בסחר שיכולה להשפיע עלינו", כך אמרה לפני זמן קצר נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג בראיון מיוחד לקרן מרציאנו, העורכת הכלכלית של חברת החדשות, שנערך במסגרת כנס ה-1 במאי של ההסתדרות בסימן "צמצום פערים –...
הפיקוח על הבנקים מפרסם היום (ראשון) טיוטות של תיקוני הוראות הכוללות התאמות והקלות בהוראות בכל הנוגע לחברות כרטיסי אשראי ולפעילות בכרטיסי חיוב, שיקלו על פעולת חברות אלו ביום שלאחר היפרדותן מהבנקים. תיקונים אלו הם צעד נוסף במסגרת הצעדים שנוקט בנק ישראל בכדי לקדם את יישום הרפורמה להגברת התחרות. המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, אמרה כי "הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות...
מדי שנה מנפיק בנק ישראל מספר מטבעות זיכרון לציון נושאים, הישגים, ערכים, מקומות ואירועים בעלי חשיבות ייחודית בתולדות העם והמדינה. לקראת יום העצמאות ובמסגרת חגיגות שנת ה-70 למדינת ישראל, הנפיק בנק ישראל מטבעות זיכרון לציון 70 שנות עצמאות המדינה, שאישרה ועדת טקסים וסמלים בראשותה של השרה מירי רגב.   מטבעות הזיכרון, המונפקים על גבי מתכות יקרות (כסף וזהב) יונפקו בשלוש...
בנק ישראל מפרסם היום (רביעי) את יתרות מטבע החוץ לסוף חודש ינואר 2018. היתרות הסתכמו בסך 117,615 מיליוני דולרים, גידול בסך של 4,604 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. הן מהוות 34.5% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי. הגידול ביתרות מוסבר על ידי רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 1,806 מיליוני דולרים וכן שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-1,841 מיליוני דולרים. בנוסף בחודש...
נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, וחברים מהוועדה המוניטרית קיימו היום (חמישי) את הפגישה הרבעונית עם קבוצת החזאים, אשר מספקים לבנק ישראל באופן שוטף תחזיות עבור האינפלציה, הריבית ושער החליפין. המפגש משמש להחלפת דעות והערכות בין בנק ישראל לגופים הפיננסיים החשובים במשק. ד"ר פלוג פתחה את המפגש והתייחסה להתפתחויות בכלכלה העולמית והמקומית. ינון גמרסני, כלכלן בחטיבת המחקר, הציג והסביר את...
בנק ישראל הודיע כי בסוף  חודש נובמבר 2017 צפויים להיכנס למחזור שני השטרות הנותרים מסדרה ג' של השקל החדש בעריכים 20 שקלים ו-100 שקלים. במסגרת ההיערכות התפעולית להנפקת השטרות נדרשים מפעילי מכונות אוטומטיות להשלים את כיול המכונות למכירת מוצרים והמכונות לספירת שטרות באמצעות תוכנה המתאימה לזיהוי השטרות החדשים. מחלקת המטבע קראה למפעילי המכונות האוטומטיות והמכונות לספירת שטרות, אשר טרם סיימו...
הוועדה המוניטרית החליטה היום (חמישי) להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1% גם בחודש הקרוב. זאת בין היתר בשל העובדה שסביבת האינפלציה עדיין מאוד נמוכה. האינפלציה השנתית חזרה לעלות אך היא מוסיפה להיות נמוכה מהיעד, ולא חל שינוי משמעותי בציפיות: הציפיות לטווחים הקצרים נמוכות מהיעד, בעוד הציפיות לטווחים הארוכים מעוגנות בתוכו. סיבה נוספת היא כי האינדיקטורים לפעילות הריאלית תומכים בהערכה...