30.9 C
Tel Aviv
Thursday, August 11, 2022
ראשי תגיות גז

תגית: גז

דלק קידוחים פרסמה הבוקר (רביעי) תזרים מהוון מעודכן וכן דוח עתודות הגז הטבעי והקונדנסט בחזקת תמר, הכוללת את מאגר תמר ומאגר תמר SouthWest. דוח העתודות המעודכן נערך על ידי מעריך עצמאי (חברת - NSAI Netherland ,Sewell &Associates, Inc), וכולל ניתוח המידע הגיאולוגי וההנדסי מהקידוחים השונים, וכן את נתוני ההפקה העדכניים. בהמשך לדוח העתודות אשר פורסם ביולי 2017 לאור ממצאי קידוח "תמר...
מינהל אוצרות טבע במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, מציג שיא חדש של כ-854 מיליון שקלים בהכנסות מאגרות ומתמלוגי הגז טבעי, הנפט והמחצבים, בשנת 2016. החלק העיקרי מההכנסות מגיע מתמלוגי הגז הטבעי והנפט, אשר הסתכמו בשנת 2016 ב-826 מיליון ש"ח. מרבית הסכום, כ-819 מיליון ש"ח, נובע מגז טבעי מחזקת "תמר", תמלוגים שנבעו מהפקה של גז טבעי וקונדנסט נלווה. מדובר בעלייה מרשימה של...
שוברים שיאים. חברת החשמל מדווחת כי אמש (שלישי) בשעה 19:53, נשבר שיא ייצור החשמל באמצעות גז בכל הזמנים. על פי נתוני החברה, יוצרו סך הכל 11,936 מגה וואט, מהם 8,250 באמצעות גז , אשר היוו כ 69% מכלל הייצור. 5,982 מגה וואט מהייצור בגז, יוצרו על ידי חברת החשמל והיתר על ידי יצרנים פרטיים. יתר 31 אחוזי הייצור נעשו באמצעות פחם ובאמצעים נוספים. אלוף...
שותפויות לווייתן (דלק קידוחים 22.67%, אבנר חיפושי נפט 22.67%, נובל אנרג'י 39.66% ורציו 15%) דיווחו הבוקר (חמישי) כי חתמו על עסקה למכירת גז טבעי ממאגר לווייתן לחברת אור אנרגיות כח בע"מ. המדובר בעסקה למכירת גז טבעי ממאגר לוויתן לתקופה של כ-20 שנים ובהיקף אשר עשוי להגיע, לפי הערכות השותפות, לכ-BCM 8.8  לכל  תקופת ההסכם, כאשר הגז ישמש להפעלת תחנת כח...
דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט פרסמו לפני זמן קצר (רביעי) את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2016. הרווח הנקי של השותפויות (דלק קידוחים ואבנר) ברבעון זה עמד על 80.9 מיליון דולרים, לעומת סך של 76.1 מיליון דולרים בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ-6.3%. רווחי השותפויות במהלך תקופת הדוח עמדו על 208.9 מיליון דולרים, לעומת סך של 185.7 מיליון דולרים...