9.5 C
Tel Aviv
Friday, January 28, 2022
ראשי תגיות גילוי מרצון

תגית: גילוי מרצון

נוהל הגילוי מרצון והוראות השעה שהופעלו במסגרתו, לפיהן ניתן להגיש בקשות אנונימיות ובקשות בנוהל מקוצר, יסתיים בעוד 10 ימים, ב-31 לדצמבר 2016. במסגרת הנוהל, שזכה להיענות גבוהה, הוגשו עד כה כ-6,000 בקשות שחשפו הון לא מדווח שבהיקף מוערך העולה על 20  מיליארד שקלים. עם פרסום הנוהל, התחייבה רשות המסים, באישור פרקליטות המדינה, כי לא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו...