32.1 C
Tel Aviv
Friday, May 20, 2022
ראשי תגיות גירעון

תגית: גירעון

הגירעון הממשלתי בחודש מרץ עמד על 3.7 מיליארד שקלים, כך עולה מאומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר-מרץ 2017 שנערך על ידי חטיבת מימון, אשראי ומידע ניהולי באגף החשב הכללי באוצר. מהנתונים עולה עוד כי בשלושת חודשים אלה נמדד גירעון בסך 2.4 מיליארד שקלים לעומת עודף בסך 0.9 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד. חשוב לציין כי תקציב לשנת 2017...
ועדת הכספים אישרה היום (ראשון) תיקון לחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית לשנים 2017-2018, כך שיעד הגירעון הממשלתי בשתי שנות התקציב יעמוד על 2.9% תוצר בכל אחת משתי שנות התקציב. בכך תיקנה הוועדה את מסלול הורדת יעד הגירעון שנובע מהכוונה להוריד את יחס החוב-תוצר של מדינת ישראל עד לרמה של 62% בשנת 2020. על פי התיקון שאושר היום כאמור, יעד הגירעון...