22.8 C
Tel Aviv
Sunday, May 29, 2022
ראשי תגיות דו”ח

תגית: דו”ח

בנק ישראל מפרסם היום (שלישי) את הדו"ח החצי-שנתי על יציבותה של המערכת הפיננסית המקומית, וניתוחיו מתייחסים לאירועים שהתרחשו עד סוף דצמבר 2016. על פי הדו"ח, המערכת הפיננסית המקומית שמרה על יציבות בחודשים האחרונים, על רקע המדיניות המוניטרית המרחיבה בארץ ובעולם וחרף הטלטלות בשווקים הפיננסיים. מהמסמך עולה כי יציבותם של הבנקים וחברות הביטוח נשמרה: בבנקים נמשכת המגמה של צבירת הון וחיזוקו,...
מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, פרסם היום (רביעי) דו"ח שחיבר תחת הכותרת "הסדרי הפנסיה במדינה". המסמך עוסק בביקורת על ענף הפנסיה – כולל הפנסיות הצבאיות, גובה דמי הניהול ויכולתו של הביטוח הלאומי לשלם בעתיד את קצבאות הזקנה. הדו"ח מצביע על ליקויים רבים בדרך החישוב וההצגה של החבות של הממשלה לפנסיה תקציבית על ידי אגף החשב הכללי. החבות מוערכת בחסר, מחושבת...
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה היום (שלישי) את דו"חותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2016. סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו במחצית הראשונה של 2016 בכ-9.7 מיליארד שקלים, לעומת כ- 9.2 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-6%. סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו ברבעון השני של 2016 בכ-5 מיליארד שקלים, לעומת כ-4.5 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול...