24.9 C
Tel Aviv
Sunday, May 22, 2022
ראשי תגיות דולר

תגית: דולר

במהלך חודש יוני התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 1.8% ונחלש מול האירו בשיעור של 0.5%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.9%. בעולם, נחלש הדולר ביוני מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 2.2% מול האירו, ב- 1.0% מול הפאונד הבריטי, וב-1.8%  מול הפרנק השוויצרי; מנגד התחזק הדולר ב-0.8% מול...
במהלך חודש מאי התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 1.6% ונחלש מול האירו בשיעור של 0.7%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.8%. בעולם, נחלש הדולר במאי מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 2.4% מול האירו, ב- 0.3% מול הין היפני, וב-1.7% מול הפרנק השוויצרי; מנגד התחזק הדולר ב-0.6%...
במהלך חודש אפריל התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 0.4% ונחלש מול האירו בשיעור של 1.5%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 0.5%. בעולם, נחלש הדולר באפריל מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 1.8% מול האירו, ב- 0.5% מול הין היפני, ב-0.7%  מול הפרנק השוויצרי ו- בכ- 3.7% מול הפאונד...
במהלך חודש מרץ התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 0.7% ונחלש מול האירו בשיעור של 0.1%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.4%. בעולם, נחלש הדולר במרץ מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב-0.7% מול האירו, ב-0.3% מול הין היפני, ב-0.4%  מול הפרנק השוויצרי ובכ-0.1% מול הפאונד הבריטי. נפח המסחר הכולל במטבע...
לאור התחזקות השקל מול הדולר והאירו והשחיקה המתמשכת בכושר התחרות והנסיגה ביצוא התעשייתי, ולאור מיצוי כמעט מוחלט של כלי הריבית, קורא נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש, לממשלת ישראל, "לגבש סל כלים פיסקאליים במטרה לאפשר למגזר העסקי להתחרות מול העולם בתנאים של שקל חזק". לדבריו, "על סל הכלים הפיסקאליים לכלול בין השאר- צעדים לעידוד המגזר העסקי ולעידוד היצוא, השקעות מקומיות בציוד...
במהלך חודש ינואר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 2% אך נחלש מול האירו בשיעור של 0.3%, כך מפרסם היום (רביעי) בנק ישראל. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.9%. בעולם, נחלש הדולר משמעותית בינואר מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב-2.2% מול האירו, ב-3.2% מול הין היפני, בכ-2.8% מול הפרנק...
בנק ישראל ירכוש בשנים הבאות מט"ח בהתאם לאומדן ההשפעה של הפקת הגז על מאזן התשלומים. הערכות הבנק להשפעה הכוללת על מאזן תשלומים כתוצאה מהפקת הגז ורכישות המט"ח יעודכנו מעת לעת ויפורסמו לציבור. בנק ישראל מעריך כי ההשפעה הכוללת של הפקת הגז על מאזן התשלומים תסתכם בשנת 2017 ב-1.5 מיליארד דולרים, והבנק ירכוש בשנת 2017 מט"ח בהתאם. ההערכה הושפעה, בין השאר, מירידת...
עצמאות כלכלית
במהלך חודש אוקטובר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של 2.4% ומול האירו בשיעור של 0.2%, כך עולה מנתונים שפרסם היום (שלישי) בנק ישראל. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 0.9%. חשוב לציין כי בעקבות חגי תשרי, בחודש אוקטובר שעות המסחר היו מצומצמות בהשוואה לספטמבר. בעולם, התחזק הדולר באוקטובר מול רוב המטבעות העיקריים...
במהלך חודש ספטמבר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 0.7%  ומול האירו בשיעור של 0.4%, כך עולה מסקירה שפירסמה היום (ראשון) בנק ישראל. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.65%. בעולם, נחלש הדולר בספטמבר מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב-0.3% מול האירו, ב-2.1% מול הין היפני ובכ-1.6%  מול הפרנק השוויצרי;...