29.8 C
Tel Aviv
Monday, August 15, 2022
ראשי תגיות דורית סלינגר

תגית: דורית סלינגר

ועדת הכספים החלה היום (שני) לדון במודל הכלכלי שמקדמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להבטחת כושר הפירעון של חברות הביטוח בישראל. מדובר במהלך הדומה לזה שנעשה במדינות רבות, בעיקר ברוב מדינות המערב, ושמטרתו להבטיח שחברות הביטוח יוכלו לעמוד בהתחייבויות הביטוחיות הרבות שלהן כלפי ציבור המבוטחים. המודל מבוסס על ניהול סיכונים ואמור להתאים את הרגולציה בהתאם. המודל קובע את גובה ההון העצמי...
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, פרסמה היום (שלישי) 2 תכניות לביטוח סיעודי שמעניקים פתרונות למבוטחים - ביטוח סיעודי קבוצתי ארוך טווח וביטוח סיעודי למצטרפים מבוגרים. ביטוח סיעודי ארוך טווח שצפוי להיכנס לתוקף בשנת 2017, נועד לשמור על זכויות המבוטחים לאורך כל חייהם, ולהיות זמין עבורם בגיל מבוגר. התכנית מנצלת את כוח המיקוח של הקבוצה על מנת להבטיח...
שר האוצר, משה כחלון והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, ישיקו בתחילת 2017 את "הר הביטוח" - ממשק אינטרנטי שיציג למבוטחים את כל מוצרי הביטוח שברשותם. כך, לראשונה, מבוטח יצפה בכל המוצרים שברשותו באופן פשוט וידידותי. הממשק יאפשר לכל מבוטח נגישות מרבית למידע על מוצרי הביטוח שרכש, יגביר את התחרות על התנאים והמחיר, ויסייע להשוות בין מוצרי הביטוח. הממשק...
חבר הכנסת יואב קיש (ליכוד), יו"ר ועדת הכנסת פנה היום (חמישי) ליו"ר ועדת הכספים משה גפני וביקש ממנו להתערב בנוגע להנחיות החדשות של הממונה על שוק ההון והביטוח, דורית סלינגר. ההנחיות מורות לחברות הביטוח להחמיר את בחינת מצבם הפיננסי ויכולת ההחזר של הלווים נגד חסכונותיהם מקרנות ההשתלמות, הגמל והפנסיה. מהלך זה, לטענת קיש, עלול להביא לעלייה משמעותית בגובה הריבית שאותם...
שר האוצר, משה כחלון והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, יאפשרו לראשונה לפנסיונרים לנייד את כספי הפנסיה שלהם בין כל מוצרי הפנסיה. עד כה לא התאפשר מעבר כספים שכזה לאחר קבלת הקצבה. מטרת המהלך היא להעניק כוח מיקוח לפנסיונרים אל מול הגופים - להקל עליהם למצוא את מוצר הפנסיה המתאים להם ביותר גם לאחר היציאה לגמלאות ולהוזיל את דמי...
שר האוצר, משה כחלון והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, הכריזו היום (שני) על בחירת קרנות ברירת המחדל לשנתיים הקרובות. קרנות הפנסיה שנבחרו הן מיטב דש והלמן אלדובי. הקרנות הציעו דמי ניהול נמוכים משמעותית מממוצע דמי הניהול הנהוג בשוק. דמי ניהול אלו יחולו על המצטרפים לקרנות למשך 10 שנים. הפחתת דמי הניהול צפויה להגדיל את קצבת הפרישה של עובדים...